Engelsk til belgisk fransk oversettelse

Gothic Belfry, bell-tower of Tournai

Vi oversetter dine tekster fra engelsk til belgisk fransk.

De fleste sier «fransk» uten å tenke igjennom at det faktisk finnes mange ulike typer av språket. Hvilken versjon en fransktalende prater kommer helt an på hvor han/hun befinner seg i verden. Ta for eksempel belgisk fransk og klassisk fransk. Førstnevnte brukes i Belgia og sistnevnte i Frankrike. Én forskjell mellom disse språkene er bruken av regneord. Hurtigoversetter kjenner til alle ulikhetene fordi vi kun bruker morsmålsoversettere ved oversettelser.

Lokalisering – fransk i Belgia

Med lokalisering mener vi de små, men avgjørende dialektale og grammatiske forskjellene som forekommer i det som i utgangspunktet er ett og samme språk. Om det så er fransk for Frankrike eller Belgia så vil Hurtigoversetter oversette og lokalisere innholdet uavhengig av temaet. Slik får du en tekst i retur som alltid er tilpasset de lokale forholdene, språklig, kulturelt og med hensyn til terminologibruk.

Belgisk-franske oversettere

Våre belgisk-franske oversettere kan påta seg oversettelser innen de fleste emner fra medisintekniske dokumenter, avis- og magasinartikler til personlige brev.

2018-12-24T14:18:12.5436507Z

Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo