Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Oversettelser engelsk–albansk

Be om et tilbud via skjema til høyre eller send det til oss per e-post så hjelper vi er videre med din oversettelse til eller fra albansk.

Oversettelsestjenester fra engelsk til albansk

Hurtigoversetter leverer profesjonelle oversettelser fra engelsk til albansk. Turisme er et av de markedsområdene som øker mest i dette området. Vi kan hjelpe deg med dine oversettelser av turismerelaterte tekster samt forretningstekster og annen korrespondanse.

Albanske oversettere

De oversetterne Hurtigoversetter ansetter har målspråket som morsmål. Vi har albanske oversettere i Albania, men også i andre land der språket brukes:

Dialekter og lokalisering

Albansk er delt inn i to dialekter: toskisk i sør og gegisk nord. Forskjellene mellom disse to er ganske stor. For å få en nøyaktig oversettelse kreves det kunnskap om de ulike dialektene og andre lokale faktorer. Vi bruker oversettere med målspråket som morsmål, og som også innehar kompetanse innen ditt spesifikke fagområde.

2018-12-24T14:17:36.0026507Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo