Nynorsk omsetting

Kontakt oss i dag for meir informasjon og eit uforpliktande tilbod - vi hjelper deg gjerne!

Omsetting til og frå nynorsk

Etter nynorskreforma i 2012 har etterspurnaden etter omsetting mellom bokmål og nynorsk auka betrakteleg. I dag er mange offentlege etater forplikta til å omsette materiale til nynorsk, men stadig fleire bedrifter veljer no å gjere dette utan oppfordring. Hurtigoversetter har mange erfarne nynorsk-omsettarar innafor ei rekke ulike fagfelt, og alle oppdrag vert tilpassa dine behov eller bedrifta di sine behov.

Visste du at...?

Bedrifter eller offentlege etater med regelmessige behov for omsetting til nynorsk kan inngå ein gunstig rammeavtale med oss, slik blant anna Helse- og omsorgsdepartementet har gjort.

Kontakt oss for meir informasjon

Kontakt ein våre dyktige og engasjerte prosjektleiarar for ein uforpliktande prat eller vurdering av teksten din. Vi kan ha eit prisestimat klart innan ein time frå du tar kontakt med oss.

2018-01-24T11:16:02.8759179Z

Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo