Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Nynorsk omsetjing

Kontakt oss i dag for meir informasjon og eit uforpliktande tilbod - vi hjelper deg gjerne!

Omsetjing til og frå nynorsk

Etter nynorskreforma i 2012 har etterspurnaden etter omsetjing mellom bokmål og nynorsk auka betrakteleg. I dag er mange offentlege etater forplikta til å omsette materiale til nynorsk, men stadig fleire bedrifter veljer no å gjere dette utan oppfordring. Hurtigoversetter har mange erfarne nynorsk-omsettarar innafor ei rekke ulike fagfelt, og alle oppdrag vert tilpassa dine behov eller bedrifta di sine behov.

Visste du at...?

Bedrifter eller offentlege etatar med regelmessige behov for omsetjing til nynorsk kan inngå ein gunstig rammeavtale med oss, slik mellom anna Helse- og omsorgsdepartementet har gjort.

Kontakt oss for meir informasjon

Kontakt ein av våre dyktige og engasjerte prosjektleiarar for ein uforpliktande prat eller vurdering av teksta di. Vi kan ha eit prisestimat klart innan ein time frå du tek kontakt med oss.

2018-12-24T14:22:33.5486507Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo