Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Oversettelse med kvalitet i høysetet

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter

Normkonforme oversettelser hos oversettelsesbyrået Hurtigoversetter.

Hos Hurtigoversetter kan du alltid sette din lit til at alle oversettelser er av aller høyeste kvalitet. Vi oversetter raskt og profesjonelt, ikke bare innenfor hovedområdene våre medisin, jus, vitenskap og teknikk, men også innenfor alle andre fagområder.

Kvalitetssikring i henhold til DIN EN 15038

For at du skal kunne arbeide normkonformt med kunder og forretningsforbindelser, er vi registrert hos DIN CERTCO. Våre oversettelser oppfyller dermed alle krav til den europeiske standarden for oversettelsestjenesteytere som ble innført i 2006. Herunder hører personell og tekniske ressurser, kvalitets- og prosjektledelse samt arbeidsprosessene. Du finner oss hos DIN CERTCO under registreringsnummer 7U457.

Raskt og profesjonelt – garantert

Ved denne typen oversettelser korrekturleses tekstene av en annen morsmålbruker enn den som oversetter. Slik kontrolleres tekster for eventuelle feil og blir disse umiddelbart utbedret. Du er dermed sikret en oversettelse uten feil i språk og innhold. Heller ikke hasteoversettelser utgjør noe problem for våre oversettere.

Våre tjenester for de beste resultatene

Noen ganger holder det ikke «bare» å bruke en profesjonell morsmålsoversetter. Særlig når temaet er kompleks. Slike tekster krever spesielle tjenester. For å sikre at dokumentene dine oversettes konsistent, oppretter våre terminologimedarbeidere blant annet terminologidatabaser. Dette arbeidet fremmer selskapsidentiteten til foretaket ditt og forenkler bedriftsprosessene. Tilpassing av oversettelsen til eksisterende layout står også på dagsorden for prosjektlederne våre. Med såkalt DTP sørger vi for at grafikk og bilder ikke forskyves i den oversatte teksten. Oversettelsen din kan dermed brukes med én gang.

2018-04-25T12:44:43.1160205Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo