Minstepris

Vi samarbeider med frilansoversettere, og de har også en minstepris. Synes du at minsteprisen vår er litt i meste laget, kan det være en god ide å samle opp tekstene dine og få flere oversatt på én gang. Dette vil senke den totale oversettelseskostnaden.

Minsteprisen til Hurtigoversetter

Av og til har du bare en liten tekst som du trenger å få oversatt. Uansett hvor liten denne er og til hvilket språk den må oversettes til så kan Hurtigoversetter hjelpe deg. Oversetterbyrået vårt har en minstepris på NOK 500,- (ekskl. MVA) for hver bestilling.

Vi har prøvd å unngå å ta en minstepris lenge, men det er vanskelig å levere en god oversettelse for bare noen få kroner, selv om det bare gjelder én setning. For det første krever hver oversettelse forskjellige administrative prosesser. For det andre samarbeider vi med frilansoversettere, og de har også en minstepris. Synes du at minsteprisen vår er litt i meste laget, kan det være en god ide å samle opp tekstene dine og få flere oversatt på én gang. Dette vil senke den totale oversettelseskostnaden.

2018-12-24T14:01:08.2360681Z

Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo