Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Medisinske oversettelse

Våre medisinske oversettere jobber til daglig innenfor det medisinske feltet.

Medisinsk oversettelse

Siden 2001 har Hurtigoversetter bygd opp et solid ekspertpanel av medisinske oversettere. Disse har spesialopplæring i oversettelse av tekster innen helse og medisin, og alle er morsmålsoversettere. De fleste av Hurtigoversetter sine fagoversettere har fullført en utdanning innen medisin, og kan vise til arbeidserfaring som lege eller lignende. Det sikrer best kvalitet på din oversettelse.

Fagfolk

Våre medisinske oversettere kan påta seg oppdrag innen kardiologi, kirurgi, dermatologi, ernæring, embryologi, endoskopi, fysisk terapi, gynekologi, oral kirurgi og ortodonti, klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi, onkologi, optometri, ortopedi, plastisk kirurgi, psykiatri, radiologi, urologi og obstetrikk. Ved behov sertifiserer vi oversettelser. Nedenfor ser du noen eksempler på hva vi har oversatt frem til nå:

Samarbeider du med Hurtigoversetter er du sikret en kyndig oversettelse av alle medisinske tekster.

2018-01-24T10:37:46.4678662Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo