Lokalisering av tekster, lokalisering av nettsteder

Trenger du hjelp til å lokalisere tekstene dine? Ta kontakt i dag!

Lokalisering av oversettelse

Generelt sett er lokalisering tilpasning av en tekst til lokale forhold. Ta for eksempel å oversette en avtale. Her må oversetteren også tilpasse teksten til lovgivningen og prosessene i det landet hvor teksten skal brukes. For dette arbeidet trenger man en juridisk oversetter som kjenner jussjargongen lokalt. Tilpassinger av mål og vekt kommer også inn under lokaliseringsbegrepet. Når det innen oversettelsesbransjen snakkes om lokalisering, forstår man det som at det gjelder oversettelse og tilpasning av for eksempel en programvare for bruk i et annet land. Denne prosessen omfatter mer enn en ren oversettelse: Tilpasning av layout, hjelpeprogrammene, programkodene, grafikken, enhetene osv. er her inkludert.

2018-01-24T10:57:40.8720206Z

Mariell Karlsen Bakke
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo