LEDELSEN

Ledelsen i Hurtigoversetter

Ledelsen ved Hurtigoversetter.no - fra venstre Peter Vlietstra, Erwin Vroom og Vincent Vroom

Operasjonell direktør - Erwin Vroom

Utvikling – og forskningsdirektør - Peter Vlietstra

Finans/Jus/HR direktør – Wouter Vroom

Operasjonell leder Tyskland - Yvonne Kraft

Operasjonell leder Nederland -

Operasjonell leder Belgia - Jolanda Mes

Operasjonell leder Norge, Danmark og Finland – Fatima Vangen

Operasjonell leder Sverige - Cecilia Wennerström

2018-12-24T13:40:33.5834821Z

Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo