Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Snelvertaler - bakgrunn og visjoner

Kort historieleksjon

Bakgrunn og visjoner

Grafen viser antall forespørsler på oversettelser mottatt i perioden 2002 - 2014.

Da grunnlegger og direktør Erwin Vroom begynte oversettelsesbyrået Hurtigoversetter i 2000 med én ansatt og serveren plassert i badekaret i sin egen leilighet visste han ikke hvor eventyret ville bære ham. Per 2015 styrer han et av Europas sterkest voksende oversettelsesbyråer med mer enn 60 ansatte og en omsetning over 10 mill. euro. Hovedkontoret ligger i Nederland, men byrået er aktivt i ytterligere 10 land inkl. Norge. Per i dag genereres mer enn 50 % av inntektene utenfor Nederland. I 2022 står Russland for tur.

Posisjonering av aktiviteter

Per 2011 har Hurtigoversetter mer enn 7.000 faste kunder, disse inkl. privatkunder, bedrifter, organisasjoner og myndigheter. For privatkunder oversetter vi bl.a. offisielle dokumenter som skjøter, diplomer, sertifikater osv. For bedrifter oversetter vi innen et mangfold av temaer fra tørrmelk i forpakning for merket Campina, taler for ordførere som ønsker å styrke båndene med vennskapsbyer i utlandet, til .NET-migrasjonsrapporter for Postbanken og eksamensspørsmål for Nibe-studenter. Slik sikrer vi kvaliteten:

Virksomhetsmodell

Bakgrunn og visjoner

Våre prosjektledere hjelper deg gjerne videre.

Vår målsetting er å yte kunden en så effektiv tjeneste som mulig. Nøkkelen her er å levere kvalitetsoversettelser, raskt og til en rimelig pris. Alt arbeidet koordineres fra hovedkontoret i Almere (Nederland), og/eller ved våre koordineringssentre i Amsterdam og Utrecht. I Tyskland har vi ett koordineringssenter i Köln og i Sverige ett i Nordberg.

Prosjektlederne er Hurtigoversetters ansikt utad. Disse styrer oversettelsesprosessen fra ordrebekreftelse til fakturering, og utgjør det eneste leddet mellom kunde og oversetter. Vår organisasjon er slank, målrettet og velorganisert. Det er nødvendig på grunn av arbeidets konfidensielle natur og korte tidsfrister. Videre er sikkerhet og god informasjonsteknologi avgjørende for vårt selskap. Vi har derfor investert stort i redundante data systemer, og all data lagres i samsvar med europeiske standarder.

Sentralisert tilnærming

Gjennom implementeringen av et proprietært, selvutviklet prosjektstyringssystem og en effektiv økonomisk programvare skreddersydd for oversettelsesbransjen, har Hurtigoversetter en liten administrativ avdeling. Denne håndterer, overvåker og kontrollerer organisasjonens finansielle mekanismer og tilrettelegger alle administrative oppgaver for de landene hvor vi er aktive. Med en slik sentralisert tilnærming kan Hurtigoversetter holde kostnadene lave. Dette gjenspeiler seg i prisene våre og det faktum at byrået fortsatt vokser organisk uten investeringer fra tredje part.

2018-01-24T10:29:32.0728855Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo