Kvalitet

Oversettingsmaskiner blir stadig bedre, men de kan foreløpig ikke overta for ekte oversettere.

Kommer datamaskiner til å ta over jobben for oversetterne?

Språk- og dataeksperter har i mange tiår sagt at de snart har kommet til bunns i fenomenet språk. Da vil oversettelser være redusert til et spørsmål om regnekraft. Men ekspertene har enda ikke fått rett. Oversettingsmaskiner blir stadig bedre, men de kan foreløpig ikke overta for ekte oversettere. Likevel, benyttes stadig oftere verktøy for å øke oversettingshastigheten av repeterende tekst. Til tross for dette er oversettingsmaskiner verdiløse i den profesjonelle oversettelsesbransjen. Oversettelse er et håndverk som krever kreativitet og følelse.

Oversettelser av menneskehånd

Oversetterbyrået Hurtigoversetter følger naturligvis utviklingen og benytter seg av teknologi for å oversette repeterende tekst automatisk. Vi avstår derimot fra bruken av oversettingsmaskiner og «intelligente programmer». Vi er fortsatt hellig overbevist om at det krever en menneskehånd for å lage en god oversettelse.

2018-12-24T13:35:41.8823149Z

May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo