Oversettelse av kinesiske navn og tatoveringer

Kinesiske navn består som regel (med noen unntak) av to eller tre tegn. Navnet begynner i motsetning til våre alltid med etternavnet. Deretter følger fornavnet som består av ett eller to tegn. Ofte brukes ord som ”kraft” for gutter og blomsternavn for jenter. I tillegg velges mytiske dyr som tiger og drake. Ofte deles det første tegnet i fornavnet med bror eller søster (generasjonsnavn).

Fonetisk oversettelse

Hvis du oversetter et vestlig navn til kinesisk, oversettes navnet fonetisk (etter uttalen). Marian blir således til MaiLiAn, og tegn som hører til denne uttalen, blir brukt for å skrive navnet. Man bryr seg i liten grad om betydningen. Slik kan Ma (med ulike tegn) bety ”mor”, men òg ”hest”. Og det kan ha mange andre betydninger. På denne måten oppfyller et oversatt navn ikke reglene for ekte, kinesiske navn, og betydningen av tegnene kan mange ganger bli oppfattet ubehagelig.

Sjekk nøye

Bør man la seg tatovere med et kinesisk navn? Ja, men man bør nok tenke seg om hva en vektlegger som viktig. Er navnet kun bestemt for folk med vestlig bakgrunn, og ønsker du østlig skrift? Eller reiser du ofte til Asia, og vil du ha den kinesiske tatoveringen korrekt? Kanskje kan det da være fornuftig at du tillegger deg et ekte kinesisk navn som sier noe om deg. Jackie Chan er heller ingen bokstavelig oversettelse av navnet hans.

Kilde: www.tonsoftattoos.com

2018-07-23T08:23:16.6752547Z

Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo