Hong Kong. Kantonesisk språkhistorie

Vi hjelper deg med din forretningsoversettelse til og fra kantonesisk i Hongkong og øvrige regioner der språket brukes.

Det kantonesiske språkets historie

Historisk har kantonesisk blitt skrevet med klassisk kinesisk, men i løpet av det tjuende århundre oppsto det et uformelt kantonesisk skriftsystem som i hovedsak blir brukt i Hong Kong.

Nå finnes det tidsskrifter og aviser som bruker kantonesisk snarere enn kinesisk standardskrift.

Skrift- og talespråk

Vestlige begreper for å beskrive språk skiller seg på mange måter fra den kinesiske terminologien, delvis på grunn av den samlende kraften som kinesiske tegn representerer, og dels på grunn av forskjellene i den politiske og sosiale utviklingen i Kina sammenlignet med Europa.

Etter oppløsningen av Romerriket ble Europa fragmentert i områder som ofte ble kjennetegnet av språket.

Gjennom en felles standard for skriftspråket kunne Kina beholde kulturell og politisk enhet innenfor et stort geografisk område i et helt annet omfang.

Dette har ført til at kineserne setter et klarere skille mellom skrift- og talespråk.

Drøyt to tusen år med et felles offisielt skriftspråk, som er opprettholdt selv i dag, og gjelder for alle dialekter.

Translitterasjon

Jyutping er et transkripsjonssystem for standard kantonesisk som er utviklet i Hongkong.

Vi hos Hurtigoversetter har kompetansen du ser etter og kan hjelpe deg med oversettelser til og fra kantonesisk.

2018-12-24T12:14:46.2517676Z

Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo