Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Hurtig
Kundens behov – Vårt fokus

Oversettelse av samarbeidsavtale

Oversettelse av samarbeidsavtale.

Trenger du hjelp med å oversette samarbeidsavtalen?

Å oversette juridiske tekster krever ikke bare kjennskap til fagområdet, men også språklig fingerspissfølelse. Derfor bruker Hurtigoversetter utelukkende morsmålsoversettere med juridisk ekspertise. Disse kjenner forholdene i landet hvor oversettelsen skal brukes og tilhørende lovtekster. Våre oversettere erstatter ikke advokaten på stedet, men gir deg presise oversettelser av samarbeidsavtalene dine.

Stort juridisk nettverk

I vår frilanserdatabase under spesialområdet ”Juridiske oversettelser” har vi oversettelsesspesialister innen de aller fleste språkkombinasjoner. Per 2019 har vi mer enn 4.200 morsmålsoversettere tilgjengelig, hvorav flere hundre oversetter juridiske tekster. Det betyr at vi kan skreddersy oppdraget iht. ditt spesifikke behov. All korrespondanse behandles strengt fortrolig. La deg overbevise, og ta kontakt med en av våre prosjektledere i dag.

2018-01-24T10:36:08.1461462Z
May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo