Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Gradiste kloster, Montenegro

Gradiste kloster, Montenegro. Begrepet serbokroatisk finnes ikke i dag, men vi oversetter mer enn gjerne tekstene dine til serbisk, kroatisk, bosnisk og montenegrinsk. Vær velkommen til å be om et tilbud.

Serbokroatisk da og nå

Det tidligere fellesbegrepet serbokroatisk eller kroatoserbisk som det også ble kalt ble offisielt avskaffet 1991 når den sørslaviske føderasjonen Jugoslavia ble oppløst.

Begrepet serbokroatisk er basert på at dialektene som snakkes i dagens Kroatia, Bosnia og Hercegovina, Serbia og Montenegro ikke var ulike nok til å bli betraktet som egne språk.

Språkbruk, språkkultur og politiske forhold har dog endret seg betydelig siden 1800-tallet. Ulike skriftspråk ble utviklet av serbere og kroatere for å styrke deres identitet som egne språk.

Vi kan serbisk, kroatisk, bosnisk, montenegrinsk og mange andre

Etter oppløsningen av Jugoslavia ble kroatisk, serbisk og bosnisk (og til en viss grad også montenegrinsk) betraktet som individuelle språk. Selv om det er forskjellige språk, bygger alle på den štokaviska dialekten.

Når myndigheter gir informasjon om bosnisk, kroatisk og serbisk som en språklig enhet brukes ofte forkortelsen BKS. Det har også blitt gjort forsøk på å innføre begrepet sentralsørslavisk som en nøytral term men uten hell.

Serbokroatisk oversettelse

På oversettelsesbyrået Hurtigoversetter tilbyr vi oversettelser fra og til de ulike språkvariantene som en gang i tiden ble kalt serbokroatisk. Vi har kvalifiserte oversettere for serbisk, kroatisk, bosnisk og montenegrinsk.

Lokaliseringsekspertise

Vi har mange sterke sider som oversettelsestjeneste, men det viktigste er vår kompetanse i lokalisering. Vi har kunnskap om de små lokale detaljene som utgjør de store forskjellene.

Engasjerer du oss, garanterer vi at:

Vi har vokst mye siden vi først startet og i dag er vi et av de raskest voksende oversettelsesvirksomhetene på det europeiske markedet.

2018-01-24T10:58:33.5382958Z
May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send May-Linn en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo