Oversettelser til og fra meksikansk spansk

Vi hjelper deg med profesjonell oversettelse til eller fra meksikansk spansk. Vi har kunnskapen om de ulike språkvariantene.

Oversettelser til og fra meksikansk spansk

På 1500-tallet gikk den spanske erobreren Hernán Cortés i land ved det området vi i dag kaller Mexico. Det medførte store forandringer for de innfødte aztekerne. Mange døde av sykdommene som spanjolene brakte med seg.

Cortés og hans menn erobret det aztekiske riket og de begynte å kalle kolonien Nye Spania. Når kolonien ble selvstendig i 1821 byttet den navn til Mexico.

På det tidspunktet hadde både kulturen og språket endret og utviklet seg. Meksikansk spansken ble født.

Tutelante (bruk av du-form)

Meksikansk spansk er mer familiært, mer tutelante enn de øvrige spanske variantene. En forskjell er bruken av diminutive suffiks. Et eksempel er at –ito ikke bare indikerer at noe er lite, men også nydelig.

Ordet pepino (agurk) kan for eksempel bøyes ved å legge til suffikset –ito, for å danne pepinito, som betyr ”en god liten agurk”. Det er også forskjeller i ordstillingen. En av de tydeligste forskjellene er hvordan man i Mexico bruker ordet qué, altså ”hva” sammen med tan, «at» for å stille spørsmål.

I Mexico vil man si:

  • ¿Qué tan graves son los daños? (Hvor alvorlige er skadene?)

I Spania vil man derimot si:

  • ¿Hay muchos daños?” (Er det mye skader?)

I meksikansk spansk brukes mange ord annerledes enn i Spania. Padre (pappa) for eksempel, brukes også når du ønsker å si at noe er kult og fantastisk.

2018-01-24T11:23:49.0755752Z

May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo