veteranbil

kvalitet koster «litt»

Hvorfor er oversettelse så «dyrt»?

Oversettelse er manuelt arbeid. Hver setning må fortolkes i riktig sammenheng og deretter oversettes. Oversetterne må slå opp vanskelige eller tekniske ord og vurdere bruken av hvert ord. Teksten må deretter kontrolleres for feil og utelatelser. Alt i alt blir dette en svært tidkrevende prosess. Alle våre oversettere har avsluttet en universitetsutdannelse, gjerne også med ekstra spesialisering. Disse faktorene gjør at oversettelse koster penger. Prisene hos oversetterbyrået Hurtigoversetter er faktisk lavere enn de fleste andre byråer. Årsaken til dette er sannsynligvis vårt høye tekniske nivå, vår effektivitet og bruken av oversettere i land med fordelaktige valutakurser. Det er til din fordel.

2018-12-24T13:31:03.3944689Z

Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo