Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Budapest, Ungarn

Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Ungarn.

Hvordan gjøre forretninger i Ungarn

Ungarn er et av de største nye EU-landene. Dette i kombinasjon med EØS-avtalen, og det lave skattenivået for bedrifter, har bidratt til at stadig flere nordmenn ønsker å gjøre forretninger der. Så kom finanskrisen. Den påfølgende høye utenlandsgjelden førte til at landet ble hardt rammet. Dette har gitt ungarerne økt motivasjon for å sikre utenlandske investeringer. Alt i alt er dette helt klart et gunstig tidspunkt for nordmenn å gjøre forretninger i Ungarn.

Tips 1: Formalitet, nøyaktighet og punktlighet

Ungarsk forretningskultur er relativt stiv og formell, men som oftest blir stemningen mer avslappet etter hvert som man blir bedre kjent. Kleskoden byr ikke på store variasjoner, og begge kjønn forventes å bruke dress eller andre konservative antrekk.
Ved alle former for møter og avtaler er det en forutsetning å møte opp tidsnok – alt annet vil kunne oppfattes som en fornærmelse. I forbindelse med introduksjoner legges det stor vekt på korrekt bruk av navn og titler, ettersom mange ungarere har fokus på status og bakgrunn. Det er viktig å hilse på alle som er tilstede, men du bør avvente med å hilse på kvinner inntil de selv tar initiativ til det.
Du vil kunne oppleve at noen ungarske forretningsmenn er i overkant analytiske, og du bør derfor sørge for å inkludere fakta og bakgrunnsinformasjon når du presenterer noe. Unngå derimot å overdrive eller fremstå som overivrig – det kan fremkalle skepsis hos ungarerne.

Tips 2: Forhandlinger

Deler av den eldre generasjonen ungarere er fremdeles preget av kommunisttiden, og dette er noe du kan komme til å merke ved forhandlinger. Vær forberedt på at faktorer som konfliktskyhet og et tungt byråkrati kan skape langtekkelige beslutningsprosesser, og smør deg med tålmodighet på forhånd. Du bør også være oppmerksom på det ungarske hierarkiet, for til tross for at noen få nøkkelpersoner tar alle de store avgjørelsene, er det svært vanlig at mange ulike ansatte deltar på møter og forhandlinger. Det kan derfor være lurt å avklare i forkant hvem du hovedsakelig skal forholde deg til.

Tips 3: Relasjoner

Forretningsrelasjoner i Ungarn er i stor grad basert på tillit og bekjentskap, og mye av relasjonsbyggingen foregår i nøytrale omgivelser, slik som på restauranter eller kaféer. Dette avgrenser seg derimot til sosialt samvær, for seriøse forretninger og forhandlinger holdes nesten alltid innenfor kontorets fire vegger. Om du er usikker på hvordan du skal forholde deg til eller bli kjent med ungarske forretningsmenn, kan det være en god investering å søke råd hos en lokal representant.

Tips 4: Språk

Selv om stadig flere unge ungarere behersker engelsk godt, er det fremdeles lite utbredt på generell basis. Du bør derfor alltid oversette viktige dokumenter og skriftlig korrespondanse når du gjør forretninger i Ungarn. Dette er like mye en praktisk nødvendighet som det er et spørsmål om respekt, og jo mer du tilrettelegger og organiserer på forhånd, jo mer øker sannsynligheten for en vellykket og langvarig forretningsrelasjon med ungarske bedrifter.

Vi hjelper deg med å lykkes i Ungarn!

Når du gjør forretninger i Ungarn er det helt nødvendig for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever støtte fra et oversettelsesbyrå med riktig erfaring og ekspertise. Slik påser du at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere. De bor og oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov.

2018-01-24T10:55:42.9033082Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo