Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Hurtig
Kundens behov – Vårt fokus

New York, USA

Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i USA.

Hvordan gjøre forretninger i USA

Norge og USA er viktige handelspartnere, og begge landene har for øvrig viktige posisjoner i det globale handelsmarkedet. Foruten det faktum at mye av den norske populærkulturen er påvirket av den amerikanske, er det også allment kjent at mange amerikanere har norske røtter. Selv om dette sjelden er relevant i dag, kan det like gjerne utgjøre det lille forspranget du trenger for å lykkes i landet hvor drømmer skapes og knuses.

Tips 1: Ikke ta det personlig

Amerikanere er gode forhandlere og har alltid fokus på å få den beste kvaliteten til den beste prisen. Mens det i Norge kan være helt avgjørende at man kommer godt overens med potensielle samarbeidspartnere, er dette så å si helt irrelevant i den amerikanske forretningsverdenen. Når du gjør forretninger i USA tas det svært lite hensyn til deg som person – hovedvekten ligger på bedriften du representerer. Ha dette i bakhodet under presentasjoner og forhandlingsmøter, og ta det ikke personlig om noen avviser forsøket ditt på å skape en personlig relasjon.

Tips 2: Få det skriftlig

I Norge er muntlige avtaler en utbredt og akseptert del av den daglige kommunikasjonen. Både den amerikanske lovgivningen og forretningskulturen skiller seg kraftig ut fra norsk praksis på dette området. Det må du altså være spesielt oppmerksom på. Når du gjør forretninger i USA er det helt avgjørende å få alt skriftlig og signert, uavhengig av formalitetsgrad, for å sikre at avtalen er gyldig og bindende på amerikansk jord. Les alltid nøye igjennom alle dokumenter – spesielt det som står skrevet med liten skrift. Aller helst bør du engasjere en advokat til å utforme og lese igjennom alle kontrakter.

Tips 3: Gi komplimenter

Amerikanere har en kultur for å være svært generøse med komplimenter, og om det ikke akkurat forventes, så blir det i det minste satt stor pris på om gesten returneres. Blant nordmenn blir denne påtatte vennligheten ofte sett på som både falsk og overdreven, spesielt ettersom det står i stor kontrast til nordmenns mer distanserte og kjølige omgangsform. Det er altså hverken nødvendig eller hensiktsmessig å gjøre seg til, men det er absolutt en fordel å være ekstra høflig og hyggelig. Dette innebærer blant annet å huske å si «Please» og «Thank you» når situasjonen tilsier det.

Tips 4: Vær nøye med introduksjoner

I amerikansk forretningskultur er det ekstremt viktig med en skikkelig introduksjon av alle involverte parter. En introduksjon bør stort sett ha en formell tone og bør inkludere hele navnet og tittelen på personen.

Tips 5: Skriv på amerikansk engelsk

Det kan virke som en uvesentlig detalj, men i virkeligheten kan det ha mye å si at skriftlige dokumenter er forfattet på riktig engelsk – i dette tilfellet amerikansk engelsk. På denne måten unngår du alvorlige stavefeil og misforståelser, samtidig som du signaliserer at du har et øye for detaljer.

Vi hjelper deg med å lykkes i USA!

Gjør du forretninger i USA kan det være essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Det krever assistanse fra et oversettelsesbyrå slik som vårt. Vi innehar relevant erfaring og ekspertise. På den måten tas viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi alltid med morsmålsoversettere som bor eller oppholder seg i det aktuelle landet. Vår erfaring tilsier at dine og dine kunders dokumenter da blir skreddersydd behovet. Slik sikrer du også optimale forhold for alle dine forretninger på tvers av landegrensene.

2018-01-24T10:56:55.4442382Z
Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo