Frankfurt, Tyskland

Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Tyskland.

Hvordan gjøre forretninger i Tyskland

Tyskland er en av Norges aller viktigste handelspartnere innen import og eksport. Det betyr i praksis at nordmenn og tyskere har mye med hverandre å gjøre. Derfor er det helt essensielt ikke bare å ivareta denne relasjonen, men på en best mulig måte å utnytte det store potensialet som ligger i dette samarbeidet. Foruten å gjøre forretninger innebærer det å tilegne seg kunnskap, som signaliserer en oppriktig interesse for dette landet som vi på så mange måter er knyttet til.

Tips 1: Utseende

Selv om menneskers utseende sjelden er en avgjørende faktor i arbeidslivet, bør det heller ikke undervurderes. Nordmenn har ofte en veldig tilbakelent holdning til arbeidet sitt, og skillene mellom jobb og fritid er mer utydelige enn i mange andre land. Mens det i Norge er helt stuerent å komme på kontoret i dongeribukse og en t-skjorte, er dette helt uhørt i majoriteten av tyske bedrifter. Detaljer som en skreddersydd dress, pussede sko og velfrisert hår kan være helt avgjørende for hvilket inntrykk du etterlater deg hos tyske forretningspartnere, og kan til syvende og sist ha en innvirkning på utfallet av et møte.

Tips 2: Respekt

Tyskernes fokus på respekt i arbeidslivet har sammenheng med ideen om at en bør skille mellom venner og forretningspartnere, på samme måte som en skiller mellom jobb og fritid. I det tyske arbeidslivet bruker man sjelden fornavn på mennesker man ikke kjenner svært godt, da dette anses som uhøflig. Denne mentaliteten gjelder for de fleste kommunikasjonsformer, slik som over telefon og ved skriftlig korrespondanse. Noen tyskere legger også vekt på statussymboler slik som hvilken akademisk tittel du presenterer deg med, eller hvilken bil du kjører.

Tips 3: Saklighet

Når du gjør forretninger med tyske bedrifter, vil tyskere svært ofte være opptatt av å få fakta på bordet så raskt som mulig. De vil helst vite akkurat hvorfor din bedrift er attraktiv for dem, og gjerne i detaljer. Dette skyldes et behov for å kjenne samarbeidspartnerne godt - et viktig ledd i tyskernes saklige og taktiske forretningsførsel. Selv om nordmenn ikke har en skrytekultur, er det viktig å kunne ramse opp referanser, kvalifikasjoner og andre relevante egenskaper. Så snart du har etablert en forretningsrelasjon med en tysk partner, kan det altså lønne seg å forberede eventuelle presentasjoner og lignende med denne kunnskapen i bakhodet.

Tips 4: Punktlighet

I flere av nabolandene blir tyskernes pünktlichkeit sett på som noe overdreven, og denne karakteristikken blir ofte omtalt med humor. Om du kommer for sent kan det tolkes som at du er en fryktelig opptatt person – om du kommer for tidlig kan det se ut som om du har svært lite å gjøre. Hovedregelen er at derimot at du ikke bør komme for sent til et møte i Tyskland. Likevel de fleste som har kjørt bil i tyske byer vet at det er lettere sagt enn gjort. Om du har vanskeligheter med å beregne ankomsten din, eller om du mistenker at du vil bli forsinket - informer om dette i god tid, og forsøk å anslå tiden så nøyaktig som mulig.

Vi hjelper deg med å lykkes i Tyskland!

Når du gjør forretninger i Tyskland er det essensielt for kommunikasjonen at all dokumentasjon er korrekt oversatt. Her kreves altså assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter jobber vi utelukkende med morsmålsoversettere som enten bor eller oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at dokumentene blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Dette sikrer at forholdene for forretninger på tvers av landegrensene er optimale.

2018-01-24T10:55:26.9755040Z

Taina Henriksson
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo