Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Hurtig
Kundens behov – Vårt fokus

Bangkok

Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Thailand.

Hvordan gjøre forretninger i Thailand

De fleste nordmenn assosierer Thailand med strandferier, men en økende andel av norske bedrifter oppsøker Thailand for å kunne profittere av den rimelige arbeidskraften og de gunstige produksjonsfasilitetene. Vi har samlet et knippe nyttige tips for nordmenn som søker et thailandsk forretningssamarbeid.

Tips 1: Vær tålmodig

Majoriteten av thailandske bedrifter er familiedrevne. Ansatte eller samarbeidspartnere består hovedsakelig av personer familien kjenner og stoler på. For utenforstående er det viktig å respektere denne tradisjonen, og bruke tid på å bygge en solid relasjon før en fremsetter eventuelle krav eller tilbud. I møter bør du først bruke tid på personlige temaer, slik som hvor godt inntrykk du har av Thailand (ikke nevn temaer som politisk uro eller lignende). Dette vil være en verdifull investering i et langsiktig perspektiv, samtidig som for tidlig eller direkte press fort kan skremme vekk bedrifter og bety slutten på et potensielt samarbeid.

Tips 2: Tilpass deg omgivelsene

Det thailandske samfunnet er preget av kulturelle føringer og tradisjoner, og du bør alltid tilpasse deg disse så langt det går. Fokuset ligger gjennomgående på respekt og ydmykhet, som delvis stammer fra buddhismens verdier. Det forventes at du kler deg konservativt, men dersom det er veldig varmt kan du bære dressjakken din underveis. Det forventes at du ankommer til avtalt tid, eventuelt litt før. Så unngå å avtale møter under den verste rushtiden. Også høflighet og tekkelighet er svært viktige faktorer for thailendere, i tillegg til respekt for eldre (både innad i bedrifter og ellers).

Tips 3: Gi det lille ekstra

Thailandske bedrifter er riktignok ikke de enkleste å få innpass i, men det finnes flere konkrete og effektive måter å få et forsprang på. Et av dem er å medbringe visittkort med kontaktdetaljer både på engelsk og thai. Fremhev tittelen din på kortet, og overlever det til sjefen av selskapet først. Det blir også satt pris på om du har med en symbolsk gave fra hjemlandet ditt, selv om thailendere sjeldent åpner gaver foran giveren. Ved introduksjoner bør du hilse med en «wai» (foldede hender), og fremfor Mr. og Mrs. kan du bruke «Khun» etterfulgt av fornavnet, for begge kjønn (eks. Mrs. Mary Smith = Khun Mary).

Tips 4: Vær forberedt på språklige utfordringer

Et halvhjertet forsøk imponerer ikke seriøse, thailandske bedrifter. Dersom du er oppriktig interessert i å inngå et offisielt samarbeid bør du møte godt forberedt for å signalisere at du mener alvor. Oversett alle viktige dokumenter til thai på forhånd, og ha med deg en egen tolk dersom det kan være behov for det. De fleste i høye stillinger snakker engelsk, men i svært varierende grad. Om du virkelig vil gjøre inntrykk på en potensiell partner kan du i tillegg lære et par strofer på thai, slik som «hyggelig å møte deg». Det er også den ideelle «isbryteren» ved stive introduksjoner.

Hvordan kan Hurtigoversetter hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Thailand er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er oversatt korrekt. Det krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med rett erfaring og ekspertise. Slik blir viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket ivaretatt perfekt. Vi i Hurtigoversetter sørger for en løsning som ivaretar bedriftens behov på best mulig måte.

2018-01-24T10:54:27.3515396Z
Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo