Sverige vs. Norge

Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Sverige.

Hvordan gjøre forretninger i Sverige

Nordmenn og svensker er både naboer og gode venner, og ser naturlig nok mye til hverandre. Svenskene kommer til Norge for å jobbe og nordmenn kjører til Sverige for å handle billige varer. Likevel er Sverige først og fremst et av Norges aller viktigste import- og eksportland, mye takket være store likhetstrekk på områder som økonomi, kultur og handelsmarked. På tross av åpenbare fordeler i samarbeidet med svenskene, er det viktig å være bevisst på de forskjellene som tross alt eksisterer, og ta hensyn til disse for enkelt og problemfritt å kunne navigere i den svenske forretningsverdenen.

Tips 1: Ærlighet

Både nordmenn og svensker er relativt ærlige og direkte i sin kommunikasjonsform, og unngår helst unødvendige formaliteter. Vær likevel ekstra oppmerksom på å være oppriktig i dialog med svenskene, og la være å inngå avtaler du er usikker på om du kan overholde. Såkalt small talk anses både som passende og upassende, alt ettersom hvor godt man kjenner hverandre.

Tips 2: Hierarki

I likhet med norske bedrifter er svenske kjent for å være mindre hierarkiske enn den gjennomsnittlige europeiske bedriften. Skandinaver har generelt en mer uformell forretningskultur, som ofte fremstår som mer demokratisk i oppbyggelsen. Du bør likevel være klar over at svenskene opererer med tydeligere arbeidsroller enn det nordmenn gjør. For sikkerhets skyld bør du alltid forholde deg annerledes til en svensk sjef enn en svensk resepsjonist.

Tips 3: Språk

Selv om nordmenn og svensker som regel forstår hverandre uten problemer, stilles det ofte andre krav i forbindelse med forretninger. Med mye på spill er det lite rom for misforståelser, og derfor er det alltid lønnsomt å ta tilstrekkelig hensyn til språkforskjellene. I forbindelse med møter er det naturlig å kommunisere på det språket forretningspartneren din tar initiativ til. Ved større forsamlinger kan det være vanskeligere å forsikre seg om at alle behersker norsk like godt. For å være på den sikre siden bør du forhøre deg på forhånd om hvilken løsning som foretrekkes. I noen tilfeller kan det være nødvendig med en tolk. Det samme gjelder for alle skriftlige dokumenter. Gjør alltid en vurdering av hva som bør oversettes til svensk – spesielt når du er usikker på hvem mottakerne er.

Vi hjelper deg med å lykkes i Sverige!

For å unngå kommunikasjonsproblemer i Sverige er det essensielt at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever hjelp fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi alltid med morsmålsoversettere som enten bor eller oppholder seg i det aktuelle landet. Slik kan vi skreddersy dokumentene etter dine og dine kunders behov.

2018-01-24T10:56:30.2967158Z

May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo