Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Russisk kultur

Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Russland.

Hvordan gjøre forretninger i Russland

Russlands økonomi er en av de raskest voksende i verden, og de siste tiårene har veksten vært spesielt kraftig i takt med økt olje- og gassvirksomhet. Stadig flere norske bedrifter setter kursen mot Russland for å samarbeide med nabofolket og ta del i suksessen – og vice versa. Samtidig er det ofte svært krevende for utenforstående å innlede gode forretningsrelasjoner med russerne, og de fleste er avhengig av støtte innenfra for å vinne tillit og aksept. Det finnes likevel en del nyttige tips du kan benytte deg av for å få et forsprang i den russiske forretningsverdenen.

Tips 1: Byråkrati og hierarki

Russland er tydelig preget av både byråkrati og hierarki. Dette kommer særlig til uttrykk i arbeidslivet. Ved uenigheter henvises det ofte til regler, hvor ulogiske disse enn måtte være, eller til sjefen i en bedrift. I russiske bedrifter er det alltid sjefen som tar viktige beslutninger og som får siste ordet – nesten uten unntak. Det er med andre ord lett å havne i situasjoner hvor man ikke har noe man skulle ha sagt. Denne mentaliteten ser man også i russernes formelle bruk av yrkestitler. For eksempel: dersom en russer henvender seg til en advokat, inkluderes alltid denne tittelen. Russere vil i dette tilfellet si «advokat Alexandrov», fremfor «herr Alexandrov».

Tips 2: Forretningsavtaler

Overholdelse av avtaler er en egenskap de fleste russere setter svært høyt, ikke minst i forretningsverdenen. Når en først har inngått en avtale, er det høyst sjelden at denne utsettes eller avlyses, uavhengig av grunnlag. Når du introduserer deg bør du være rak i ryggen, ha et fast håndtrykk og snakke tydelig. Russere ser ofte etter tegn på svakhet, og skulle dette først inntreffe, kan det være vanskelig å endre inntrykket i ettertid. Ettersom utenlandske bedrifter er avhengig av å bygge en positiv relasjon til potensielle russiske samarbeidspartnere, er det vanlig at forretningsrelaterte møter sklir over i en fin lunsj eller middag. Det anbefales da at en unngår å sette seg ved bordhjørner, ettersom overtroiske russere ser dette som et tegn på at man aldri blir gift.

Tips 3: Sosiale spilleregler

Russere har en del sosiale særegenheter det kan være lurt å vite om på forhånd, spesielt om du er opptatt av å gi et ekstra godt inntrykk. Nordmenn bør legge spøker og sarkastiske kommentarer midlertidig på hylla, for ikke bare har russere en helt annen form for humor – det er generelt lite utbredt på seriøse arbeidsplasser. Noe som sannsynligvis faller bedre i smak hos nordmenn er derimot russernes drikkevaner. I likhet med Norge har Russland en bred aksept for alkohol i sosiale settinger, også i forretningssammenheng. Russerne ser stadig vekk en anledning til å skåle, og det går hovedsakelig i vodka. Det er forventet at alle deltar i disse «ritualene», og det vil garantert bli positivt mottatt om du selv har med en flaske russisk vodka ved signering av kontrakter og lignende.

Tips 4: Språk

Selv om den yngre generasjonen russere stadig snakker mer og bedre engelsk, er det likevel anbefalt å investere i en tolk under viktige møter. Kun slik kan du være helt sikker på at det ikke oppstår misforståelser, eller at viktig informasjon går tapt. Men – uavhengig av dette bør du gjøre det til en vane å avklare slikt med møtedeltakerne på forhånd. All skriftlig korrespondanse skal normalt oversettes til russisk, og eventuelt også til engelsk. Dette gjelder ikke bare saksdokumenter – også e-poster og visittkort bør oversettes i forkant av forretningsmøter med russiske bedrifter. Dette signaliserer respekt, profesjonalitet og et ønske om videre samarbeid.

Vi hjelper deg med å lykkes i Russland!

Når du gjør forretninger i Russland er det helt essensielt for samtalene at alle dokumentene er korrekt oversatt. Dette krever støtte fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokalforståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi kun med morsmålsoversettere som er bosatt i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd i henhold til dine og dine kunders behov. Slik sikrer du optimale forhold for alle forretninger i Russland.

2018-01-24T10:54:22.3594756Z
Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Mogens en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo