Vilnius

Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Latvia.

Hvordan gjøre forretninger i Latvia

Latvia er både et av de minste og nyeste landene i EU. Under finanskrisen ble landet spesielt hardt rammet. Til tross for dette har Lativa gjennomgått store økonomiske, kulturelle og praktiske transformasjoner siden det ble selvstendig i 1991. Spesielt i det siste tiåret har latvierne opplevd en enorm fremgang på flere viktige områder. I dag har Latvia både en stabil og voksende markedsøkonomi, noe som i stor grad har påvirket norske bedrifters interesse og skapt en positiv utvikling for handelen mellom Norge og Latvia. Mye tilsier at dette bare er begynnelsen.

Tips 1: Vit hvem du prater med

Latvia har en lang og kompleks fortid, og det er selvsagt ikke forventet at du har full oversikt over de ulike perspektivene. Det kan likevel være nyttig å kjenne til det tidvis anspente forholdet mellom opprinnelige latviere og russiske emigranter, for å unngå å fornærme noen uten viten og vilje.
En god måte å angripe dette på kan være å stille åpne og nøytrale spørsmål om personen foran deg og historien hans eller hennes i landet. Dette gir deg både en pekepinn på hvem du har å forholde deg til, i tillegg til at du etterlater et positivt inntrykk ved å uttrykke nysgjerrighet.

Tips 2: Vær bevisst

I likhet med nordmenn er latviere et relativt beskjedent folkeslag, som helst unngår konfrontasjoner og konflikter. Forsøk derfor å ta tilbakemeldinger med en klype salt, og undersøk gjerne selv på forhånd hvor de står forretningsmessig. Slik kan du lettere unngå avsporinger i samtalen, og heller lede an til en felles plattform.
En effektiv måte å bryte isen og skape en mer åpen dialog på, er ved å gi komplimenter. Bare sørg for at de er oppriktige og troverdige, ellers kan de lett fungere mot sin hensikt og skape mer usikkerhet.

Tips 3: Invester tid

Det sies at tid er penger, men likevel er det sjelden en god investering å stresse potensielle forretningspartnere – særlig om de er latviske. Latviske forretningsmenn foretrekker å vite hvem de har med å gjøre. De vil lære deg å kjenne i uformelle omgivelser, uten press og alvorlige undertoner som ofte preger en arbeidsplass. Dette er stort sett i tråd med hvordan nordmenn flest stifter sine forretningsbekjentskaper – et fellestrekk som virkelig kan komme et samarbeid til gode.

Tips 4: Språk

Dersom du ønsker å gjøre forretninger med latviske bedrifter, er det en forutsetning at språkbarrieren blir tatt på alvor. Dette innebærer at alt skriftlig materiale, herunder både dokumenter, korrespondanse og visittkort, oversettes til latvisk og/eller engelsk, og at behovet for en tolk i forbindelse med forretningsmøter vurderes kontinuerlig.

Vi hjelper deg med å lykkes i Latvia!

Når du gjør forretninger i Latvia er det essensielt at alle dokumenter blir korrekt oversatt. Her kan oversettelsesbyrået Hurtigoversetter hjelpe deg. For vi har den rette erfaringen og ekspertisen som kreves, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. Vi arbeider utelukkende med morsmålsoversettere som bor eller oppholder seg i landet. På den måten sørger vi alltid for at dokumentene blir skreddersydd etter dine behov.

2018-01-24T10:56:02.9807656Z

Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo