Kroatisk havn

Kontakt oss i dag for flere gode råd om forretningslivet i Kroatia.

Hvordan gjøre forretninger i Kroatia

Til tross for at Kroatia først ble uavhengig i 1991, har landet rukket å utvikle seg kraftig – både på egenhånd og i samarbeid med EU. Bildene av urolighetene som preget nyhetsbildet tidlig på 90-tallet, er nå erstattet med bilder av sjarmerende kystlandsbyer i full blomstring. Dette kan landet takke en kraftig oppsving i turismen siden begynnelsen av 2000-tallet. Den raskt voksende økonomien tiltrekker seg stadig flere utenlandske bedrifter, enten de har interesser i turistnæringen eller trenger et godt utgangspunkt for samarbeid med de baltiske nabolandene.

Tips 1: Forretningskultur

I motsetning til den sosiale kulturen, er den kroatiske forretningskulturen relativt formell, med et stort fokus på respekt. Dette innebærer blant annet at man bruker tittel og etternavn ved introduksjoner og andre henvendelser – i det minste inntil andre instruksjoner er mottatt. Kleskoden er i tillegg relativt snever, og så å si alle forretningsmenn kler seg i nøytrale dresser. Kvinner har vanligvis større valgfrihet når det gjelder antrekk, men det stilles i gjengjeld større krav til at de kler seg konservativt, slik at de ikke distraherer eller provosere noen.
Du bør også være klar over at kroater opererer med tydeligere skiller mellom sjefer og øvrige ansatte enn det nordmenn gjør, så sørg for at all relevant informasjon går gjennom rett personen.

Tips 2: Engasjement

Kroater har en veldig sterk nasjonalfølelse, og har i tillegg mye stolthet og ære knyttet til familie, frihet og religion. Utenforstående kan forveksle denne stoltheten med skryt og arroganse. Det kan ses på som en grov fornærmelse, ettersom dette er en svært feilaktig tolkning. Generelt er kroater veldig omgjengelige og sosiale vesener, men om du forsøker å gjøre et godt inntrykk bør du helst unngå temaer som krig, religion og etnisitet. Nevn heller noen av de mange positive aspektene ved Kroatia og den kroatiske kulturen. Det blir ingen lei av å høre.

Tips 3: Humor

Humor er en vesentlig del av kroatenes kultur og personlighet, både i arbeidslivet og privat. Sarkasme er særlig utbredt, og kroater har en lang tradisjon for å drive ap med hverandre, så dette må ikke tas ille opp – tvert i mot. Ha dette i bakhodet når du gjør forretninger i Kroatia, og bli gjerne med på «leken». Å ta initiativ til en spøk signaliserer at du ikke tar deg selv for høytidelig, noe de fleste kroater responderer svært positivt på, ettersom det lar dem senke skuldrene sine rundt deg.

Tips 4: Språk

Når du gjør forretninger med kroatiske bedrifter kan du i de fleste tilfeller gå ut ifra at alle skriftlige dokumenter, inkludert all korrespondanse, skal oversettes til kroatisk. Behovet for tolk har derimot minsket dramatisk de siste årene, men dette er likevel svært individuelt og varierer fra område til område. Det er derfor fremdeles nødvendig å avklare dette i forkant av forretningsmøter.

Vi hjelper deg med å lykkes i Kroatia!

Når du gjør forretninger i Kroatia er det essensielt for samtalene at all dokumentasjon er kyndig oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise. Den forberedelsen du gjør her beviser overfor dine potensielle partnere at du tar hensyn til kultur- og språkforskjellene. Dette sikrer optimale forhold for dine forretninger. Så la våre morsmålsoversettere, som bor og oppholder seg i Kroatia, skreddersy oppdraget etter dine og dine kunders behov.

2018-12-24T12:17:08.2239634Z

May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo