Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Hvordan gjøre forretninger i Kina

Den kinesiske mur

Vi hjelper deg til suksess i Kina.

Kina er en av verdens desidert største handelsnasjoner, kun overgått av USA på eksportmarkedet. Kina er også det landet i verden med flest innbyggere. Til tross for at den sterke veksten har stabilisert seg de siste årene, er dette fremdeles et land med et enormt utviklingspotensial. Kort sagt, Kina byr på uendelige muligheter. Enten man er på jakt etter rimelige produksjonsfasiliteter, arbeidskraft, eller ønsker å bosette seg i et spennende og eksotisk land. Her leser du om hva du kan gjøre for å bli mer attraktiv for potensielle kinesiske forretningspartnere.

Tips 1: Personlige relasjoner

Den viktigste investeringen du gjør i møte med kinesiske forretninger, er å bygge en personlig og meningsfull relasjon med potensielle partnere. Respekt og tillit er essensielle ingredienser i en slik relasjon, ettersom de fleste kinesere legger stor vekt på faktorer som alder, ansiennitet og bakgrunn. Det kan være spesielt nyttig å vite at kinesere er ydmyke i sin fremgangsmåte og ikke rett på sak. Dette må det tas høyde for i en dialog, og man bør forsøke å møtes på halvveien.

Tips 2: Kinesiske visittkort

Utveksling av visittkort er en naturlig og viktig del av introduksjonsprosessen ved stiftelse av nye forretningsrelasjoner i Kina. Om du skal i et viktig møte med en kinesisk bedrift er det anbefalt å få laget egne visittkort for anledningen. Den ene siden bør oversettes til kinesisk. Slik signaliserer du at du er en seriøs aktør som er interessert i et langsiktig samarbeid. Når du blir tildelt visittkort av en kineser, bør du ta imot dette med begge hender, og gjerne vise interesse ved å kommentere eller komplimentere innholdet. I møter bør du alltid ha visittkortet ditt lett tilgjengelig, for eksempel foran deg på bordet.

Tips 3: Kroppsspråk

Som nevnt tidligere er kinesere ofte mer tilbakeholdne i fremtoningen, og dette må også sees i sammenheng med bruk av kroppsspråk. For eksempel vil kinesere ofte unngå øyekontakt i dialog med «fremmede», ettersom direkte øyekontakt kan tolkes som et tegn på aggressivitet. I tillegg kan du oppleve at kinesere stort sett har et nøytralt ansiktsuttrykk og sjelden viser følelser. Selv når en kineser er ekstremt misfornøyd kan det være krevende for utenforstående å legge merke til dette, med mindre man er kjent med de indirekte signalene.

Du bør også merke deg at håndhilsning i Kina foregår på en litt annen måte enn i Norge. I motsetning til de faste håndtrykkene nordmenn er vant med, er et løst håndtrykk å foretrekke blant kineserne, gjerne kombinert med et lite nikk. Utover håndhilsningen bør du unngå alle former for kroppslig kontakt, inkludert en ellers vennskapelig klapp på skulderen.

Tips 4: Bli kjent med kulturen

En forretningsreise til Kina er den ideelle muligheten til å bli kjent med kulturen og muligens lære et par kinesiske ord. Dette bør betraktes som viktige forberedelser før et møte med en kinesisk bedrift, ettersom det er slike gester som til syvende og sist vil imponere kineserne, og eventuelt bidra til at de velger deg fremfor en av konkurrentene dine.

Tips 5: Skap en vinn-vinn situasjon

Når du gjør forretninger med kinesere er det ekstremt viktig å fokusere på alle de positive aspektene ved et samarbeid, og unngå negativt ladede ytringer så langt det lar seg gjøre. Kinesisk forretningskultur er basert på vinn-vinn situasjoner, så en smittende optimisme samt en konkret og detaljert fremlegging av de mulighetene et samarbeid byr på - for begge parter - er det nærmeste du kommer en suksessoppskrift.

Vi hjelper deg til suksess i Kina

Når du gjør forretninger i Kina er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd dine og dine kunders behov. Slik sikrer du optimale forhold for forretninger på tvers av landegrensene.

2019-11-06T09:08:53.8349739Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post
Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo