Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Jerusalem

Ta gjerne kontakt for flere gode råd om forretningslivet i Israel.

Hvordan gjøre forretninger i Israel

De fleste nordmenn forbinder først og fremst Israel med den omfattende nyhetsdekningen av Israel - Palestina konflikten. Som følge av dette er det regelmessig demonstrasjoner av aktører som mener at Norge må boikotte israelskproduserte varer. Mange har fryktet at dette ville ramme handelssamarbeidet eller skade omdømmet til norske bedrifter som velger å ignorere disse oppfordringene. I virkeligheten har lite skjedd, og handelen mellom Norge og Israel blomstrer som aldri før. Likevel, for bedrifter som vil gjøre forretninger der er det viktig å ikke bare kjenne til kulturen, men å holde seg oppdatert på de stadige endringene i regionen. Hurtigoversetter hjelper deg med dette.

Tips 1: Vær åpen og direkte

Israelere er kjent for å snakke rett fra hjertet, og de forventer den samme behandlingen fra de rundt dem. Du kan derfor kommunisere relativt fritt, men vi anbefaler likevel at du alltid formulerer deg med omhu i forretningssammenheng. En hovedregel er å gå rett på sak når det gjelder forretningsforslag, men å trå mer varsomt når det gjelder personlige og potensielt følsomme temaer.

Tips 2: Vær fleksibel

I Israel er skillet mellom arbeid og fritid vesentlig svakere enn det nordmenn flest er vant med, men dette bør først og fremst anses som en fordel. Israelerne er like glad i å arbeide hardt som de er i å ta en fest, og dette flyter ofte inn i hverandre. Fordelen ligger i at det aldri er et feil tidspunkt for forretningshenvendelser, og at folk stort sett er tilgjengelige. Dette er også bakgrunnen for at israelske forretningsmenn foretrekker improvisasjon fremfor nøyaktig planlegging, og i mindre grad arbeider ut ifra kalenderen og detaljerte planleggingsskjemaer.

Tips 3: Vær ambisiøs

Israelske bedrifter har rykte på seg for å være både ambisiøse og nyskapende, noe de til en viss grad har vært nødt til med tanke på de vanskelige forholdene de arbeider under. Med begrensede markedsmuligheter i sitt eget land, ser de fleste seg nødt til å eksportere varene til land som USA, og Norge selvsagt. Israelere læres opp til å tenke stort, og forretningskulturen er i stor grad basert på å ta initiativ og sjanser. Vær derfor oppmerksom på å aldri avfeie forslag umiddelbart – forsøk heller å tenke optimistisk og alternativt.

Tips 4: Vær profesjonell og moderne

Det norske og det israelske forretningslivet har likevel mye til felles, spesielt med tanke på likestilling og teamarbeid. Mens mange land opererer med et strengt hierarki innad i bedriften, er det i Israel så vel som i Norge, svært utbredt å arbeide på tvers av både kjønn og posisjon. Begge land har også en relativt formell holdning og kleskode, og det forventes at man opptrer profesjonelt i forretningssammenheng.

Tips 5: Ta hensyn

På tross av de mange åpenbare fordelene ved å gjøre forretninger med israelerne, er det likevel en del hensyn å ta, både med tanke på språket og den politiske situasjonen i landet. Selv om sistnevnte er basert på mange ulike faktorer, og derfor varierer i omfang, er det alltid viktig at alle språkbarrierer blir ivaretatt. De fleste israelere snakker riktignok tilfredsstillende engelsk, men det bør være en fast rutine å oversette skriftlige dokumenter og korrespondanse til hebraisk.

Slik hjelper Hurtigoversetter deg i Israel

Gjør du forretninger i Israel er det viktig at alle dokumenter er korrekt oversatt. Hurtigoversetter påtar seg dette ansvaret og vier sin erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. Vi samarbeider utelukkende med morsmålsoversettere som bor og oppholder seg i Israel. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd i henhold til dine og din kundes behov.

2018-01-24T10:54:11.8917414Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo