Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Islandsk flagg

Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet på Island.

Hvordan gjøre forretninger på Island

Nordmenn flest regner ikke islenderne som naboer, men Norge og Island har mye mer til felles enn en kanskje skulle tro. Begge landene er EFTA-land og er ikke medlem av EU. Dette gjør oss til viktige handelsallierte. Landene er også verdenskjente for sin eksotiske, nordiske natur, i tillegg til de kjernesunne samfunnsverdiene som gjenspeiles i et særdeles oppegående demokrati og velutviklet velferdssystem. Den islandske økonomien opplevde riktignok en alvorlig kollaps i 2008, men de lar seg ikke knekke så lett der. Måten de har hentet seg inn på kan ikke beskrives som annet enn beundringsverdig, og et sterkt signal til omverdenen om at Islands suverenitet er her for å bli.

Tips 1: Utseende og fremtoning

Island er kjent som et av verdens mest jordnære og likestilte folkeslag, og derfor er det nærmest et paradoks at forretningskulturen i så stor grad vektlegger ytre faktorer. Men slik er det nå en gang, og om du virkelig ønsker å imponere potensielle islandske forretningspartnere bør du aller helst se plettfri ut. Nøkkelen ligger i å fremstå mest mulig profesjonell, og i så måte kan både designerklær, en velstelt frisyre og en rak holdning bidra til å etterlate et lovende førsteinntrykk.

Tips 2: Effektivitet og punktlighet

Møtekulturen i Island er hovedsakelig basert på en forestilling om at forretningsmøter er svært verdifull tid. Det forventes at alle parter møter opp til avtalt tid eller tidligere, og det tas sjelden høyde for møteforberedelser i det avsatte tidsrommet. Om du er usikker på veien eller behøver å forberede en presentasjon, bør du derfor alltid beregne god tid til dette. Islenderne slår gjerne av en uformell prat i forkant eller i ettertid av et viktig møte, men de forventer fokus og produktivitet under selve møtet.

Tips 3: Hilsninger og relasjoner

Islenderne er svært ettertraktede som forretningspartnere, og dette skyldes delvis at de vet å hevde sin posisjon. I likhet med nordmenn kan de fremstå som reserverte og skeptiske overfor nye bekjentskaper, men de sies samtidig å være usedvanlig lojale og romslige med etablerte forretningspartnere. Et godt førsteinntrykk er derfor helt avgjørende. Husk å ha et fast håndtrykk og stødig øyekontakt når du introduserer deg selv for en islender. I forretningssammenheng er det også vanlig å utveksle visittkort, ettersom dette signaliserer profesjonalitet. Om du først slippes inn i varmen, kan du forvente å bli invitert hjem til forretningspartneren din eller å bli tatt med på ulike rundturer og aktiviteter som presenterer Islands særegenheter og attraksjoner. I så tilfelle er det viktig å uttrykke både interesse og takknemlighet.

Tips 4: Kommunikasjon

Nordmenn har mange fordeler når det kommer til å samarbeide med islendere, og en relativt lik kommunikasjonsform er én av disse. I tillegg til å være over gjennomsnittet direkte i den verbale fremgangsmåten, har islenderne en form for humor og selvironi som nordmenn både vil kjenne seg igjen i og sette stor pris på.
En annen viktig fordel med et norsk-islandsk samarbeid, er det nærmest totale fraværet av språkbarrierer. De fleste nordmenn kan uten problemer forstå islendernes versjon av dansk, og for øvrig snakker befolkningen i begge land tilfredsstillende engelsk. Vær allikevel oppmerksom på at andre behov kan gjelde i visse globale forretningssammenhenger.

Vi hjelper deg med å lykkes på Island!

Når du gjør forretninger på Island kan det være essensielt for kommunikasjonen at all dokumentasjon er profesjonelt oversatt. Dette krever alltid assistanse fra et oversettelsesbyrå. Et byrå har ofte relevant erfaring og ekspertise som er nødvendig, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi bare med morsmålsoversettere som enten bor eller oppholder seg i landet. På den måten sørger vi for at dokumentene dine alltid blir skreddersydd i henhold til ditt behov. Og ikke minst, det sørger for å optimalisere forholdet som ligger til grunne for å gjøre gode forretninger.

2018-01-24T10:55:47.8641718Z
Frederique Blom
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Frederique en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo