Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Made in India

Ta gjerne kontakt for flere gode råd om forretningslivet i India.

Hvordan gjøre forretninger i India

India er en av verdens raskest voksende økonomiske stormakter, og alt tyder på at det lønner seg å følge med på utviklingen. Enten du er på jakt etter billige produksjonsfasiliteter, billigere arbeidskraft eller unik kompetanse, i India finner du alt dette og mer. Spesielt for nordmenn er forholdene lagt til rett for å gjøre gode forretninger. I 2009 lanserte den norske regjeringen en strategi for å ytterligere tilrettelegge og øke samarbeidet mellom norske og indiske bedrifter. Allikevel, India er et enormt land fylt med kontraster og ulikheter, og til tross for gode råd er det viktig å ta høyde for lokale variasjoner, og forsøke å få en forståelse av sine kunder og forretningspartnere.

Tips 1: Hierarki

Indisk forretningskultur er preget av en hierarkisk tankegang og ligger dermed i den andre enden av spekteret sammenlignet med i Norge. Om du ikke tar tilstrekkelig hensyn til denne strukturelle inndelingen, kan det by på store utfordringer og minske effektiviteten dramatisk. For å unngå dette er det særlig viktig å tidlig identifisere hvem som er sjefen, altså beslutningstakeren, og deretter forholde deg utelukkende til denne personen. Deretter er det viktig å ta i betraktning at alle instruksjoner går gjennom ett ledd, for så å bli formidlet videre til potensielt utallige ledd. Vær derfor oppmerksom på at instruksjonene som gis er korrekte – det kan nemlig bli svært tidkrevende å rydde opp i dersom de ikke er det.

Tips 2: Relasjonsbygging

Indere er svært opptatt av relasjoner, og innehar evnen til å knytte solide bånd med mange ulike individer. Spesielt i forretningsverdenen kan dette være en uvurderlig fordel, som det vil være klokt å spille på. Det skal ikke nødvendigvis mye til, men du bør likevel ikke forvente at et tillitsforhold bygges over natten. En god begynnelse er å være åpen og omgjengelig, og gjerne diskutere personlige temaer som familie og hobbyer under den såkalte «small talk»-fasen av møter. Indere er riktignok kjent for å være ekstremt produktive, men dette er et område hvor de ikke liker å gå for fort frem.

Tips 3: Tålmodighet

Selv om indere selv både er arbeidsomme og vant til å samarbeide med utenlandske bedrifter, kan det indiske byråkratiet by på utfordringer for visse fremmede bedrifter. I kombinasjon med noen inderes avslappede forhold til tidspunkter, kan det fort oppstå situasjoner som krever en viss romslighet fra din side. I slike tilfeller er det viktig å smøre seg med tålmodighet, og forsøke å la være å uttrykke frustrasjon over eventuelle forsinkelser eller lignende.

Tips 4: Språk

Sannsynligheten er svært høy for at indere du møter i forretningssammenheng snakker adekvat eller svært godt engelsk. Likevel er det viktig å huske på at India består av svært mange språk og dialekter, og at du derfor alltid bør rådføre deg med noen før du tar avgjørelser rundt språkutfordringer og ved bruk av tolk og oversetter.


Når det gjelder kroppsspråket til indere er det den mest fremtredende måten de hilser på. I India er nemlig ikke det universale håndtrykket særlig utbredt, ettersom de har sin egen skikk hvor håndflatene presses sammen foran brystet og man bukker lett samtidig som man hilser ved å si «namasté».

Hvordan kan Hurtigoversetter hjelpe deg i India?

Når du gjør forretninger i India kan det være essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever profesjonell hjelp fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise. Da blir viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som bor og oppholder seg i det aktuelle landet. Slik sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. På den måten hjelper vi deg å sikre optimale forhold for forretninger i India.

2018-01-24T10:54:00.7531190Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo