Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Triumfbuen i Paris

Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Frankrike.

Hvordan gjøre forretninger i Frankrike

Frankrike er en av Norges viktigste handelspartnere innen import og eksport, og omfanget øker stadig. Nordmenn og franskmenn har mange felles trekk, både politisk og kulturelt, men som med alle relasjoner byr også disse på fallgruver. Kort sagt er forutsetningene gode for et vellykket samarbeid, men i møte med franskmenn bør ingenting overlates til tilfeldighetene. Ved å lese denne korte innføringen i fransk forretningskultur øker du sannsynligheten for å gjøre et godt inntrykk på dine franske forretningspartnere - en investering som garantert gir avkastning i det lange løp.

Tips 1: Punktlighet

Glem alt du har blitt fortalt om franskmennenes avslappede forhold til tid. Her forventes det at du møter tidsnok til avtaler, og skulle du mot formodning bli forsinket, bør du snarest gi beskjed om det. Inkluder gjerne en kortfattet forklaring, men unngå overdrevne unnskyldninger.

Tips 2: Hierarki

I det franske arbeidslivet er det stor respekt for hierarkiet. Dette gjør seg gjeldende i sjefenes klare autoritet og de ansattes tydelig definerte roller. Det er med andre ord viktig å kjenne sin plass og å respektere andres posisjon. Dette står i sterk kontrast til praksisen i Norge, hvor grensene er mer flytende og det sjelden er rom for å hevde seg uten å fremstå som selvgod. Nordmenn er som hovedregel på fornavn med sjefen sin, og arbeidsrelasjonene gir oftere mer assosiasjoner til et venneforhold enn et arbeidsforhold. I møte med franskmenn er det derimot klokt å holde seg innenfor de rammene som er satt, og er du usikker er det tryggeste å holde en lav profil.

Tips 3: Holdninger og kroppsspråk

Franskmenn uttrykker seg i stor grad gjennom holdninger og kroppsspråk. Det finnes flere uskrevne regler som det forventes at utenforstående bør kjenne til, til tross for at få er villige til å opplyse om dem. Dette kan virke provoserende på noen, og franskmennenes utbredte rykte for å være i overkant arrogante stammer nok delvis herfra. Men fortvil ikke – husk at dette kun er et uttrykk for engasjement og et ønske om å inkludere deg i deres skikker, om enn på en lite konstruktiv måte. Svelg noen kameler om du må, og fokuser på alt det positive franskmenn har å tilby.

Tips 4: Språk

Språket er kanskje franskmennenes største stolthet, og et av områdene hvor de svært sjelden inngår kompromisser. Selv om språkbarrierer ikke er et veldig utbredt tema i forretningsverdenen, er det av stor symbolsk verdi å vise både interesse og respekt for det franske språket. Om du ikke snakker fransk gjør du klokt i å forklare hvorfor, og i det minste lære deg enkeltord og enkeltfraser som en hyggelig gest, for å signalisere at du er villig til å møtes på halvveien.

Tips 5: Etikette

Franskmenn er sofistikerte av natur, og dette gir seg utslag på mange ulike områder. Når du blir introdusert til nye mennesker i Frankrike bør du alltid håndhilse, og du bør unngå å bruke fornavn inntil det er uttrykt et ønske om dette. Kleskoden er alltid tekkelig, selv når det er spesifisert at man kan kle seg casual, ettersom franskmenn har et annet forhold til dette begrepet enn nordmenn. Om du blir invitert på middag, selv om det er i en jobbsammenheng, bør du alltid ha med en gave i form av en eksklusiv duft, vin eller blomster. I Frankrike verdsettes kvalitet høyere enn kvantitet.

Vi hjelper deg med å lykkes i Frankrike!

Skal du gjøre forretninger i Frankrike er det spesielt viktig for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Det krever hjelp fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. Hurtigoversetter bruker utelukkende morsmålsoversettere som enten bor eller oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd de behovene du måtte ha. Det sikrer at forholdene er optimale for dine forretninger med franskmenn.

2018-01-24T10:55:21.4686334Z
Mariell Karlsen Bakke
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Mariell en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo