Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Helsinki

Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Finland.

Hvordan gjøre forretninger i Finland

I likhet med de skandinaviske nabolandene, er Finland et særdeles attraktivt land å gjøre forretninger i. Det kan være litt av en utfordring for utenforstående bedrifter å sette seg inn i norske rammer og regler, men i Finland derimot – som nær sagt er blottet for tungvint byråkrati og innviklede regler – er fremkommeligheten upåklagelig.
Finnene er i tillegg blant de fremste i verden innen ingeniørvirksomhet, forskning og innovasjon, og de tilbyr i økende grad miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Finland får derfor en stadig sterkere posisjon på verdensmarkedet, og selv om nordmenn muligens kan dra fordel av naborelasjonen, er det ingen tvil om at det er en god investering å sette seg inn i finsk forretningskultur.

Tips 1: Kommunikasjonsstil

Nordmenn har rykte på seg for å være reserverte, stille og beskjedne, men sammenlignet med finnene er nordmenn både utadvendte og snakkesalige – for å sette det på spissen. Spesielt i forretningsmøter kommer denne finske karakteristikken tydelig frem, og det er viktig å ikke mistolke finnenes stillhet i denne sammenhengen. Det betyr sjelden at de er uinteresserte – tvert i mot kan en slik tilbakeholdenhet tyde på at de nøye vurderer det som blir sagt, og tenker ut en gjennomført respons. De anser det nemlig som unyttig å ytre seg dersom man ikke har noe relevant å si.
Finnene er i tillegg kjent for å gjøre narr av seg selv. Disse mesterne av selvironi har ikke veldig mye til overs for personer som tar seg selv altfor høytidelig. Dette kan være lurt å ha i bakhodet under den uformelle småpraten som finner sted innledningsvis i forretningsmøter.

Tips 2: Utholdenhet

Finnene er optimistiske av natur. Det henger gjerne sammen med deres berømte stahet. Når en finsk bedrift først setter seg et konkret mål, er det lite som kan hindre dem i nå frem. Selv om dette først og fremst er en positiv egenskap, bør du være forberedt på både lange og tunge forhandlingsprosesser. I slike situasjoner er ofte den beste løsningen å svare med tilsvarende grad av entusiasme. På den måten fremhever du hva dere har til felles, fremfor hva dere er uenige om.

Tips 3: Ansvar

Ansvarsfordelingen i finske og norske bedrifter er relativt lik, altså lite preget av hierarki, men sterkt preget av verdier som likestilling og likeverd. Finland har likevel et særskilt behov for et avgrenset lederskap, noe som er sterkt knyttet opp mot overvekten og viktigheten av ingeniører i det finske forretningslivet. I de fleste tilfeller gjør dette beslutningsprosesser kortere og mer effektive. Likevel kan det også bety at personer som vanligvis har en nøkkelrolle i slike situasjoner, blir utelatt eller reposisjonert.

Tips 4: Språk

I motsetning til svensk og dansk, er det helt umulig for nordmenn å forstå både muntlig og skriftlig finsk. Selv om svært mange finner snakker svensk, engelsk eller begge deler, er det ikke mange nok til at man trygt kan anta at dette er tilfellet. For å matche finnenes høye nivå av profesjonalitet, er det derfor anbefalt å ta alle mulige forholdsregler rundt eventuelle språkutfordringer i forkant av forhandlinger. Dette kan blant annet innebære at en oversetter dokumenter og skriftlig korrespondanse, og eventuelt leier inn en tolk til viktige møter.

Vi hjelper deg med å lykkes i Finland!

For forretningene i Finland er det essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Det krever assistanse fra et dyktig oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise. Da kan du med hånden på hjertet vite at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd ditt og kundens behov.

2018-01-24T10:55:15.9305624Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo