Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Toronto, Canada

Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Canada.

Hvordan gjøre forretninger i Canada

Selv om det vanligvis er nabolandet USA en forbinder med mulighetenes land, er ikke Canada mindre attraktivt i den forstand – tvert imot. Canada er en av verdens viktigste globale handelspartnere, og ble i det anerkjente magasinet Forbes nylig kåret til det beste landet, av alle G20-landene, å gjøre forretninger med. I likhet med Norge påvirkes Canadas forretningsklima i liten grad av svingninger og uroligheter i verdensøkonomien. I tillegg har de et av de mest innovative og nyskapende markedene i verden i dag. Ifølge kanadierne selv er ingenting umulig.

Tips 1: Vær passe formell

I begynnelsen kan det være utfordrende å finne den naturlige balansen mellom hva som er formelt og uformelt blant kanadiere. Det er ikke vanlig med den overdrevne vennligheten man ofte møter hos amerikanere, men du kommer heller ikke særlig langt med å være kald og innesluttet. Det er viktig å være høflig og reservert, og du bør helst ikke avbryte andre. Samtidig bør du ganske raskt gå over til å bruke fornavn. Bruk magefølelsen, og vær bevisst på signaler fra de rundt deg.

Tips 2: Språk

Det er viktig å huske på at Canada offisielt er et tospråklig land. Dette må tas hensyn til, og alle forretningsrelaterte dokumenter bør oversettes til fransk – helst uten at en klient behøver å be spesifikt om dette. Canada er i tillegg et land med mange regioner, og det kan være nyttig å sette seg inn i forskjellene blant disse dersom det er aktuelt for bedriften din.

Tips 3: Vær effektiv

Det er allmenn forretningsskikk å svare i tide og holde avtaler, og med dagens teknologi stilles det stadig høyere krav til raskere og mer nøyaktig korrespondanse. Kanadierne briljerer på dette området, og forventer selvsagt samme nivå av profesjonalitet fra sine samarbeidspartnere. Skulle det oppstå forsinkelser eller lignende bør du alltid holde partene oppdatert på utviklingen, for å unngå usikkerhet og misforståelser.

Tips 4: Spis lunsj

Inviter kanadiere på lunsj! Dette gir deg en god anledning til å diskutere forretninger i en mer avslappet atmosfære, noe de fleste kanadiere setter pris på. Det er også en god mulighet til å imponere fremtidige klienter, og til å overrekke gaver når det er aktuelt.

Vi hjelper deg med å lykkes i Canada!

Når du gjør forretninger her er det essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå slik som Hurtigoversetter. Vi har relevant erfaring og ekspertise. Det betyr at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. Vårt byrå arbeider utelukkende med morsmålsoversettere som enten bor eller oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger du for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov, og sikrer du at forholdene alltid er optimale ved forretninger på tvers av landegrensene.

2018-01-24T10:56:49.9061672Z
Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Mogens en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo