Belgia på kveldstid

Kontakt oss gjerne for flere gode råd om forretningslivet i Belgia.

Hvordan gjøre forretninger i Belgia

Belgia er et lite land målt i areal, men i forretningssammenheng har det en helt unik rolle. Landet er ikke det letteste å forstå seg på, ettersom det på mange måter er splittet, både hva gjelder språk, kultur og mennesker. Til tross for dette er det én ting de fleste belgiere har til felles – god forretningssans. Mulighetene er flere enn begrensningene, og ved å sette deg godt inn i de viktigste trekkene ved belgisk forretningskultur, øker du sannsynligheten ytterligere for et vellykket samarbeid.

Tips 1: Pålitelighet

Et viktig kjennetegn ved belgiske bedrifter er behovet de har for å stole på sine samarbeidspartnere. Ved nye bekjentskaper kan du bli møtt med både skepsis og tilbakeholdenhet, men dette forsvinner raskt når du først blir tatt inn i varmen. Du bør derfor prioritere å opptre rolig og forutsigbart i oppstartfasen, og vise at du er til å stole på. Dette er en god investering, for når du først har fått innpass hos belgierne er det store muligheter for et langvarig samarbeid.

Tips 2: Tålmodighet

Det forventes at påliteligheten går begge veier, eller sagt på en annen måte – belgiske bedrifter ønsker tid og rom til å utføre ting på sin egen måte. De er riktignok kjent for å være fleksible med tanke på å inngå kompromisser, men ikke forvent at det skal skje over natten. Her handler det om å se samarbeidet i et større og lengre perspektiv, og være trygg på at sluttresultatet gjør opp for en tidvis tilsynelatende treg fremgang.

Tips 3: Generøsitet

Det er ingen nødvendighet, men alle initiativ som uttrykker gavmildhet og romslighet mottas med stor takk. Å invitere noen på en fin lunsj eller middag er alltid en sikker vinner, og blir du selv invitert bør du ha med en symbolsk gave. Slike formaliteter vil sjelden være avgjørende, men de kan bidra positivt til helhetsinntrykket du etterlater deg hos en potensiell belgisk klient.

Tips 4: Språk

Belgia har to offisielle språk – fransk og flamsk. Likevel er det anbefalt å kommunisere på engelsk i forretningssammenheng, og spesielt i den internasjonale hovedstaden Brussel er dette en selvfølge. Det har sammenheng med et anstrengt forhold mellom de ulike språkgruppene i landet. Altså, selv om du snakker flytende fransk eller flamsk, bør du fremdeles holde deg på nøytral grunn og benytte engelsk.

Vi hjelper deg med å lykkes i Belgia!

Vil du gjøre forretninger i Belgia er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er profesjonelt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir tatt vare på. I Hurtigoversetter arbeider vi kun med morsmålsoversettere som bor og oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi sammen for at dokumentene alltid blir skreddersydd ditt behov. Slik sikres optimale forhold ved forretninger i Belgia.

2018-12-24T12:16:31.1392553Z

Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo