Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Hurtig
Kundens behov – Vårt fokus

Vi hjelper deg med forretningsoversettelser til ulike sør-amerikanske språk.

Vi tilbyr forretningsoversettelser til og fra ulike språk i Sør-Amerika.

Forretningsvirksomhet i Sør- Amerika

Meningene er delte om Sør-Amerika er et kontinent eller ikke. Noen påstår at Amerika er en verdensdel med Nord-, Sentral, - og Sør-Amerika som delkontinenter. Andre mener at Nord- og Sør-Amerika skal betraktes som to kontinenter, og Amerika som et superkontinent. Uansett hvilken klassifisering en velger er denne basert på regionale forskjeller og på egne preferanser.

Kyndige oversettere

Hurtigoversetter har sør- amerikanske oversettere i samtlige regioner uavhengig av ovennevnte klassifisering. Vi har kunnskap om dialekter og språk, men også innenfor det gitte fagemnet oversettelsen tilhører. For dine tekster bruker vi alltid morsmålsoversettere som har god erfaring innen det området teksten omhandler. Vi legger i tillegg alltid vekt på kvalitet. Våre språkeksperter vil derfor alltid prøve å skreddersy oversettelsen til ditt og dine kundes behov.

Forretningskulturen i Sør- Amerika

Hurtigoversetter deler her relevant informasjon om forretningskulturer og kommunikasjon i de forskjellige sør-amerikanske landene. Spar tid og penger ved å samarbeide med oss. Vi har allerede opparbeidet god kunnskap om de kulturelle forskjellene og de ulike språkvariantene som finnes i hele Sør- Amerika.

2018-01-24T10:53:44.5911046Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo