Vi hjelper deg med forretningsoversettelser til ulike afrikanske språk.

Vi tilbyr forretningsoversettelser til og fra ulike språk i Afrika.

Å gjøre forretninger i Afrika

I Afrika bor det rundt 1 milliard mennesker fordelt på 55 land – en syvendedel av jordens befolkning. Kulturelle forskjeller kan være forvirrende og uforutsigbare. Det som er sosialt akseptert i en kultur kan oppfattes som svært uhøflig i en annen. Hurtigoversetter har kunnskapen som kreves om skikk og bruk i de ulike afrikanske regionene. Slik sørger vi for en kyndig oversettelse tilpasset kulturen der.

Forretningskulturer i Afrika

Hurtigoversetter bruker utelukkende morsmålsoversettere med kunnskap om det afrikanske landet hvor din oversettelse skal brukes. Det er nødvendig fordi det ikke finnes én afrikansk forretningskultur. Både språk og kulturer skiller seg mye fra hverandre.

2018-01-24T10:53:33.2028126Z

Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo