Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter

Vi hjelper deg med oversettelsen av dine hotellbrosjyrer.

Vi oversetter dine hotellbrosjyrer og flygeblader raskt og kompetent

Oversettelse av hotellbrosjyrer og flygeblader stiller ofte svært store krav til oversetteren. Ett galt ord, én skrivefeil eller én uriktig mening kan få store konsekvenser for reklameeffekten i brosjyren. Vi samarbeider derfor utelukkende med profesjonelle oversettere som oversetter til morsmålet sitt. Disse har dessuten gode kunnskaper om hotellbransjen.

Beste kvalitet – på alle nivåer

Det stilles store krav til stil og perfeksjon i hotellnæringen. Ofte trykkes derfor hotellbrosjyrer og flygeblader i førsteklasses kvalitet med tilhørende høye kostnader. Vi vet hvilket ansvar dette medfører og bruker bare språkkyndige og fagspesialiserte eksperter. Er teksten for kort eller lang etter oversettelsen? Dette kan skje avhengig av språkkombinasjonen. Ikke noe problem. Vi tilpasser layout til det grafiske konseptet som brukes mot et lite tillegg.

Riktig oversetter til ditt prosjekt

Våre erfarne prosjektledere velger ut en passende oversetter til ditt prosjekt og kontrollerer resultatet etterpå. Slik kan vi alltid tilby høy kvalitet. Hurtigoversetter samarbeider utelukkende med morsmåloversettere. Oversetterne våre har, i tillegg til sin akademiske utdannelse innen oversetting, også spesialisering innen minst ett fagfelt. Foruten hotellbransjen tilbyr vi også oversettelse innen alle andre fagfelt og mange ulike språk.

2018-01-24T10:48:31.9437126Z

Taina Henriksson
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo