Fransk statsautorisert oversettelse

Vi har mange års erfaring med statsautoriserte oversettelser til fransk.

Fransk statsautorisert oversettelse

Skal du studere eller søke jobb i Frankrike? Da kan det hende at du må oversette visse dokumenter til fransk. Ta for eksempel vitnemålene dine. For at dokumentene skal være (retts)gyldige i Frankrike trenger du en statsautorisert oversettelse. Hurtigoversetter hjelper deg her! Vi har mange års erfaring med oversettelser til og fra fransk, og kan enkelt utføre en statsautorisering.

Hva er en statsautorisert oversettelse?

En statsautorisert oversettelse er en rettsgyldig oversettelse av dine dokumenter. Oversettelsen påføres stempel, oversetterens underskrift og forklaring. Alle våre statsautoriserte oversettere har avlagt ed ovenfor domstolen. Domstolen har i retur bemyndiget oversetteren til å bekrefte riktigheten av oversettelsen med sin signatur og attest. Obs! I alle land er det ulike krav til sertifisering. Du bør derfor alltid sjekke hvilke krav som stilles i landet hvor dine dokumenter skal brukes..

2018-01-24T11:05:26.0699846Z

Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo