Løfte

Vi bruker din kundeinformasjon til å skreddersy oversettelsestjenester ovenfor deg og din bedrift. Vi gir aldri fra oss kundeinformasjon til tredjepart uten ditt samtykke.

Fortrolighet og oppbevaring av data

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter behandler daglig fortrolige dokumenter. Mange av disse er ikke kommet til publiseringsfasen og kan inneholde sensitiv informasjon. Vi har lang erfaring med slikt arbeid og tar alltid alle relevante tekniske og juridiske forholdsregler for å forsikre at dokumentene dine ikke kommer uvedkommende i hende. Dette kan vi fordi Hurtigoversetter stiller strenge krav til diskresjon og sikker bevaring av data. Alle samarbeidspartnere – oversettere og eksterne partnere - har undertegnet en fortrolighetserklæring.

Slik bruker vi din kontaktinformasjon

Hurtigoversetter bruker din kundeinformasjon til å skreddersy oversettelsestjenester ovenfor deg og din bedrift. Vi gir aldri fra oss kundeinformasjon til tredjepart uten ditt samtykke. Se unntak under:

  • Hurtigoversetter er et datterselskap av Snelvertaler BV;
  • For å få utført oppdraget er det nødvendig med en viss utveksling av informasjon. Et eksempel er ovenfor oversettere (oversetteren må nemlig kunne se teksten som skal oversettes);
  • Ved banktransaksjoner utført i Hurtigoversetter sitt navn, og;
  • Hvis en dommer eller domstol plikter Hurtigoversetter til å frigjøre kundeinformasjon.

Hurtigoversetter sine partnere plikter å følge våre regler ovenfor fortrolighet og sikker oppbevaring av data. Vi selger aldri kontaktinformasjon til tredjepart, og informerer heller aldri tredjepart om våre kunders betalingsdetaljer (for eksempel kredittkort informasjon). Unntaket er naturligvis hvis dette er nødvendig for å kunne behandle kundens bestilling, faktura og/ eller bekjempe økonomisk svindel.

Datasikkerhet

Hurtigoversetter sikrer din kundeinformasjon og dine dokumenter. Vi har en innbruddssikker dataserver, ekstra brannmurer, og krypterer mottatt kontaktinformasjon. Alle profiler kan slettes og oppdateres ved forespørsel.

2018-12-24T13:22:53.1524496Z

Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo