Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Finsk oversettelse

Kontakt oss i dag for et konkurransedyktig pristilbud på finske oversettelser.

Oversettelser til og fra finsk

Hurtigoversetter har omfattende erfaring med å oversette mellom norsk og finsk. Våre avdelinger i Helsingfors og Tammerfors har inngående kunnskap om næringslivet og lokale forhold. Dette er særlig en fordel for våre norske bedriftskunder som ønsker å etablere seg på det finske markedet. Også for privatpersoner oversetter vi et bredt spekter av dokumenter, og det til en hyggelig pris!

Det finske språket

Det finske språket er en del av den finsk-ugriske grenen av den uralske språkfamilien. Finsk er det offisielle språket i Finland, hvor det tales av omkring 5 millioner mennesker, men det forekommer også blant visse emigrantgrupper rundt om i verden. Finsk brukes også flere steder i Norge – særlig i nord –, men omtales da som kvensk. Flere har argumentert for at kvensk skiller seg fra riksfinsk i så stor grad at det bør karakteriseres som et eget språk, og Porsanger kommune i Norge har innført kvensk som offisielt språk. Finske dialekter plasseres i to hovedgrupper basert på geografisk utbredelse, østfinsk eller vestfinsk, og det er ulikheter i både ordforråd og uttale som skiller de to gruppene. Finsk skriftspråk oppstod rundt 1500-tallet, og samsvarer i dag fullstendig med standard finsk talespråk.

Hva koster en oversettelse til finsk?

Våre finske oversettere jobber kvelder og helger. Dette er mulig i og med at de er bosatt rundt omkring i forskjellige tidssoner, noe som gjør det mulig for oss å levere raskt. For oversettelse fra norsk til finsk er vår pris NOK 1,97 per ord. Prisen på oversettelser er først og fremst basert på antall ord i teksten som skal oversettes. Det finnes likevel ulike faktorer som kan påvirke totalprisen i din favør, dette gjelder blant annet større ordmengder og repetisjoner. På den annen side kan i noen tilfeller språkkombinasjon, leveringsfrist og kompleksitet påvirke prisen oppad.

2018-01-24T11:04:35.7437394Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo