Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Oversettelse av film og regianvisninger.

Vi oversetter alle typer filmtekster.

Oversettelse av filmprosjekter

Det er ikke hvem som helst som kan oversette en dreiebok, regianvisning eller filmdialog. Hurtigoversetter sørger for rett kompetanse! Våre oversettere er ikke bare morsmålsbrukere men har lang fartstid som oversetter innen filmsjangeren. De bruker mye tid på å forstå intensjonen til forfatteren. Dette er nødvendig for å oversette en dialog eller annet filmmaterial med ønsket atmosfære slik at den blir autentisk.

Filmeksperten

Det finnes nok av grunner til å overlate oversettelsen til Hurtigoversetter - ditt lokale oversettelsesbyrå. Ta for eksempel bearbeidingen av multimodiale tekster gjennom synkronisering, voice-over-prosesser, undertitler også videre. Dette krever spesialister som vet hvordan man omgås med teksttyper som dreiebok, storyboard, regianvisning med mer. Vi har disse i vår frilanserdatabase. La oss overbevise deg.

2018-01-24T10:33:29.4561700Z
May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send May-Linn en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo