Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Estisk oversettelse

Kontakt oss i dag for et konkurransedyktig pristilbud på estiske oversettelser.

Oversettelser til og fra estisk

Hurtigoversetter tilbyr et stort spenn av estiske oversettelser til en gunstig pris. Alle våre oversettere er erfarne og kompetente morsmålsoversettere med bred lokalkunnskap. Det sikrer deg en helhetlig bearbeiding av teksten din eller prosjektet som du ønsker oversatt.

Det estiske språket

Estisk er et finsk-ugrisk språk som hører til den uralske språkfamilien. Estisk er det offisielle språket i Estland, hvor det tales av i underkant av en million estere. Det blir også brukt blant mindre emigrantgrupper rundt om i verden. Det estiske språket har mye til felles med finsk, men ikke tilstrekkelig til at en finne og en ester kan kommunisere. Estisk består i tillegg av flere svært ulike dialekter. Nest etter islandsk er estisk det mest beskjedne språket, som er hovedspråk i en selvstendig nasjonalstat.

Hva koster en oversettelse til estisk?

Våre estiske oversettere jobber kvelder og helger. Dette er mulig i og med at de er bosatt rundt omkring i forskjellige tidssoner, noe som gjør det mulig for oss å levere raskt. For oversettelse fra norsk til estisk er vår pris NOK 2,79 per ord. Se vår komplette prisliste. Prisen på oversettelser er først og fremst basert på antall ord i teksten som skal oversettes. Det finnes likevel ulike faktorer som kan påvirke totalprisen i din favør, dette gjelder blant annet større ordmengder og repetisjoner. På den annen side kan i noen tilfeller språkkombinasjon, leveringsfrist og kompleksitet påvirke prisen oppad.

2018-01-24T11:04:12.7178442Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo