Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Engelsk til svensk oversettelse

Engelsk svensk oversettelse

Vi gir deg gjerne råd om dine oversettelser fra engelsk til svensk eller omvendt.

Hurtigoversetter har bygd opp et stort nettverk av svenske morsmålsoversettere. Disse står til rådighet ved oversettelser fra engelsk til svensk. For noen ganger lønner deg seg faktisk å bruke en ekte språkekspert. Vi har disse innen alle språk- og fagområder. Det gjør det enkelt for oss å påta oss oversettelsen av kontrakten, dine medisinske rapporter eller e-poster o.l.

Svensk lokalkontor

Alle oversettelser til svensk utføres av en svensk morsmålstaler. Ikke nok med det, vi skreddersyr ethvert oppdrag til ditt personlige behov. En kjempe frilanserdatabase med mer enn 4.200 fagoversettere gjør dette mulig. Vi har juridiske og litterære oversettere, men også eksperter innen reklame, turisme, teknikk, historie, politikk, medisin, EU, økonomi, journalistikk og mye mer.

Vil du snakke med en svensk prosjektleder? Ikke noe problem. Vi har mange med svensk som morsmål.

2018-01-24T11:25:33.1857193Z
Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Mogens en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo