Engelsk kinesisk oversettelse

Engelsk kinesisk oversettelse.

Send oss ganske enkelt teksten din per e-post for et uforbindtlig tilbud.

Trenger du hjelp med oversettelsen fra engelsk til kinesisk eller visa versa? Hurtigoversetter har lang erfaring med oversettelser til kinesisk. Alle våre kinesiske oversettere har spesialisert seg innen et spesifikt fagområde. Det betyr at vi kan skreddersy oppdraget iht. ditt behov. Våre kinesiske oversettere utfører bl.a. finansielle, juridiske, medisinske, tekniske, kommersielle og generelle oversettelser.

Høykinesisk

Ved oversettelser til kinesisk bruker vi hovedsakelig fagoversettere med bopel i Kina, Taiwan eller Singapore. Disse oversetterne bor i språkområdet og er oppdatert på utviklingen av det kinesiske språket. I frilanserdatabasen vår har vi mer enn 4.200 morsmålsoversettere tilgjengelig, hvorav mer enn 100 oversettere som utfører oversettelser fra engelsk til kinesisk. Vi oversetter mest til mandarin, men om nødvendig kan vi også oversette til andre kinesiske språk og dialekter.

2018-01-24T11:01:01.0225866Z

Mariell Karlsen Bakke
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo