Det tyske språket

Kontakt oss direkte hvis du har spørsmål om oversettelser til eller fra tysk eller ønsker et pristilbud.

Det tyske språket

Det tyske språket er et germansk språk som sammen med nederlandsk, frisisk og engelsk utgjør den vestgermanske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien. Tysk er ett av de mest utbredte språkene i verden, og snakkes av omtrent 120 millioner mennesker verden om. Det er offisielt språk i Tyskland, Belgia, Østerrike, Sveits, Luxembourg og Liechtenstein. Det benyttes også som minoritetsspråk i visse områder i Frankrike, Italia, Polen, Russland, Romania og Ungarn, i tillegg til i den tidligere tyske kolonien Namibia.

Høy- og nedertysk

I dag er tysk verdens tredje mest utbredte fremmedspråk, og ett av EUs offisielle arbeidsspråk. Det tyske standardspråket ble til på 1500-tallet, og i dag består det av mange ulike dialekter med særpreg i både uttale, grammatikk og ordforråd. De to hoved dialektene kalles høytysk og nedertysk. Det er imidlertid høytysk vi kjenner som tysk i dag. Nedertysk, eller plattysk, er i praksis et helt annet språk, men det er fremdeles i bruk i regionen Schleswig-Holstein nord i Tyskland.

2018-01-24T11:07:32.6668400Z

Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo