Det engelske språket

Det engelske språket

Det engelske språket er en del av den germanske grenen i den indoeuropeiske språkfamilien. Engelsk er per dags dato det mest utbredte germanske språket i verden. Rundt 350 millioner mennesker i Storbritannia, Irland, USA, Canada, Australia, New Zealand og Sør-Afrika har det som morsmål. I tillegg er engelsk enten offisielt språk, eller undervisnings- og administrativt språk, i flere land i Afrika, Oseania og Karibia.

Internasjonal døråpner

Selv om det finnes utallige versjoner og dialekter av engelsk, kan de fleste engelskspråklige i verden kommunisere med hverandre uten store utfordringer. Engelsk regnes derfor som et internasjonalt språk med en helt unik posisjon i verdenssamfunnet. Ikke bare er det det vanligste fremmedspråket på skoler over hele verden – ved å snakke dette språket åpnes dører slik at enhver som behersker det kan kommunisere med andre engelsktalere.

2018-01-24T11:03:43.7482728Z

Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo