Belgia og Frankrikes flagg

Vi bruker fransktalende oversettere som bor i landet hvor teksten skal brukes.

Belgisk fransk språkhistorie

Belgia er delt inn i tre regioner: Flandern, Vallonia og Brussel. Flandern ligger lengst nord ved Den engelske kanalen. Vallonia ligger i sør. Midt i mellom disse regionene finner man Brussel og omegn som regnes som en egen region. De nærmeste naboene er Frankrike i vest, Nederland i nord, Tyskland i øst og Luxemburg i sør-øst.

Fransk i Frankrike – Fransk i Belgia

Språket som snakkes i Belgia er nesten identisk med fransken i Frankrike, men det finnes ulikheter i vokabularet. Årsaken til ulikhetene er i hovedsak:

Påvirkning utenfra: Vallonsk, flamsk, tysk og nederlandsk som også er offisielle språk i Belgia har satt tydelige spor i språket.

Regionalisme: Belgia har vært politisk adskilt fra Frankrike i flere århundre. Det har redusert sjansene til å oppnå en enhetlig fransk på begge sider av grensen. Dette er spesielt tydelig innen områder som matlaging og offentlig administrasjon.

Regneord

En stor forskjell mellom fransk for Frankrike og Belgia er regneord. På belgisk fransk sier man for eksempel septante for sytti og nonante for nitti. På fransk for Frankrike sier man soixante-dix (ordrett seksti-ti) og qautre-vingt-dix (fire-tjue-ti).

Begge språkene bøyer ordene ulikt i henhold til genus og alle yrker har ett kjønn. I Frankrike er yrket lege (docteur) et hankjønnsord. I Belgia derimot er det siden 80-tallet lovbestemt at alle yrkestitler skal ha en han- og hunkjønnsform. I Belgia sier man altså doctoresse når man snakker om en kvinnelig lege. Det forekommer ikke i Frankrike.

Belgisk fransk oversettelsesbyrå

For Hurtigoversetter er det viktig å kunne gi kundene nøyaktige oversettelser. Det betyr at vi alltid bruker oversettere som har morsmålet som snakkes der hvor din tekst skal brukes. Ved oversettelser til fransk for Belgia bruker vi altså en belgisk fransk oversetter. Denne personen kjenner språkbruken i Belgia ut og inn. Det legger grunnlaget for den høye kvaliteten som alltid reflekteres i vårt (raske) oversettelsesarbeid.

2018-01-24T11:05:36.0385124Z

Mariell Karlsen Bakke
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo