Klokke

Prøver å svare innen én time på din forespørsel om oversettelse.

Behandlingstid av forespørsel om oversettelse

Hurtigoversetter prøver alltid å svare på forespørsler om pristilbud innen én time. Ved store oversettelsesprosjekter kan dessverre behandlingstiden være lenger. I så fall vil du motta en melding om at vi jobber med saken. Særlig skannede dokumenter, PDF-filer og XML- eller OpenOffice-filer tar alltid ekstra tid å vurdere. Men ventingen kan være verdt, for ved beregningen av pris- og leveringstid ser vi også på repetisjon i teksten. Mye ordrepetisjon kan redusere prisen din. Så hold motet oppe. Litt venting kan bety en reduksjon i pris.

Dårlig tid?

Ringe oss direkte. Vi kan ofte finne tid til å oversette en liten tekst innimellom andre oppdrag. Hurtigoversetter lever ikke bare opp til navnet sitt når det gjelder oversettelsen, men også når vi lager et pristilbud. Dersom det likevel skulle oppstå en forsinkelse gir vi beskjed. Årsaken kan være de andre 100-150 bestillingene vi får daglig. Både oversettere og prosjektledere jobber under sterkt press, men de gjør sitt ytterste for enhver kunde.

2018-12-24T13:07:31.6685791Z

Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo