Segl.

Autorisert oversettelse – apostillestempel

Apostillestempelet er et internt stempel som er blitt benyttet siden begynnelsen på sekstitallet av de land som har undertegnet apostillekonvensjonen. Det er flere enn 100 nasjoner, inkludert alle EU-landene, som benytter seg av stempelet i dag.

Når et dokument utstyres med et apostillestempel er det fritatt for andre dokumentasjonskrav, og du behøver for eksempel ikke gå til mottakerlandets ambassade for å få det legalisert.

Autoriserte oversettere

For at du skal kunne få apostille på en oversettelse kreves det at den er gjort av en autorisert oversetter. Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter tilbyr autoriserte oversettelser for bedrifter til og fra forskjellige språk.

Send en e-post eller ring 21 52 02 53 om du har spørsmål så får du snakke med en prosjektleder som forteller mer om hvilke oversettelsestjenester vi kan tilby.

Hvem utsteder apostille i Norge?

Det er Fylkesmannen som legaliserer dokumenter for bruk i utlandet, det vil si for dokumenter som skal brukes i de landene som har ratifisert Haag-konvensjonen.

2018-12-24T13:03:31.0775791Z

Taina Henriksson
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo