Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Segl.
Autorisert oversettelse – apostillestempel

Apostillestempelet er et stempel som er blitt benyttet siden begynnelsen på sekstitallet av de land som har undertegnet Haag-konvensjonen. Det er flere enn 100 nasjoner, inkludert alle EU-landene, som benytter seg av stempelet i dag.

Når et dokument utstyres med et apostillestempel er det fritatt for andre dokumentasjonskrav, og du behøver for eksempel ikke gå til mottakerlandets ambassade for å få det legalisert, med mindre dokumentet skal brukes i et land som ikke omfattes av konvensjonen.

Autoriserte oversettere

For at du skal kunne få apostille på en oversettelse kreves det at den er gjort av en autorisert oversetter. Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter tilbyr autoriserte oversettelser til og fra forskjellige språk.

Send en e-post eller ring 21 52 02 53 om du har spørsmål så får du snakke med en prosjektleder som forteller mer om hvilke oversettelsestjenester vi kan tilby.

Hvem utsteder apostille i Norge?

Det er Fylkesmannen som legaliserer dokumenter for bruk i utlandet, det vil si for dokumenter som skal brukes i de landene som har ratifisert Haag-konvensjonen. Dokumenter som skal brukes i land som ikke har undertegnet Haag-konvensjonen, må legaliseres av Utenriksdepartementet.

2020-04-20T11:41:21.7496145Z
Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Mogens en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo