Oversettelse av internasjonal annonsekampanje

Oversettelse av internasjonal annonsekampanje.

Våre fengende oversettelser skaper sterke annonsekampanjer.

Det krever sin mann å oversette annonsetekster. Oversetteren må først og fremst «oversette» budskapet og sørge for at teksten er vervende slik som i originalteksten. Dette gjøres med en god penn. For det er oversettelsen som avgjør om kampanjen blir en suksess eller fiasko. Derfor samarbeider Hurtigoversetter kun med oversettere som har en nese for reklame og markedsføringstekster. De må også bo i landet hvor teksten skal brukes, kjenne det lokale markedet og vite hva som opptar dine potensielle kunder.

Annonseslagord til 23 språk

For agenturgruppen Scholz & Friends oversatte vi annonseslagord (såkalte ”Claims”) til en europadekkende annonsekampanje før europavalget i 2009 til EUs 23 offisielle språk. Vi oversatte også en større reklamekampanje. For dette oppdraget satte vi sammen et team av oversettere og korrekturlesere, med ekspertise innen reklame. Alle morsmålsbrukere. Disse oversatt slagordene innenfor den oppgitte tidsrammen. Prosjektet ble koordinert og vellykket gjennomført av erfarne prosjektledere. Ifølge Scholz & Friends vekket kampanjene stor interesse før europavalget.

2018-01-24T10:37:23.7216082Z

Mogens Snedker
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo