Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Det amhariske språket
Oversettelser til og fra amharisk

Hurtigoversetter er stolte over å kunne tilby kvalitetsoversettelser til og fra amharisk. Vi benytter oss utelukkende av profesjonelle morsmålsoversettere, som med relevant erfaring og særskilt faglig ekspertise kan utføre oppdrag på en tids- og kostnadseffektiv måte. Ingen oppdrag er for små – ingen for store. Med vårt nettverk bestående av over 4.200 morsmålsoversettere tar vi imot utfordringer med åpne armer, også for de mer ukjente, eksotiske språkkombinasjoner.

Det amhariske språket

Amharisk – eller amharinja som det også kan kalles – er det mest utbredte semittiske språket, etter arabisk, og benyttes av mer enn tjue millioner mennesker i de sentrale og sørlige delene av Afrika. Språket er knyttet til folkegruppen amharer og har en setningsoppbygging som vanligvis struktureres i rekkefølgen subjekt – objekt – verb. Ord kan få forskjellig betydning ved tilføying av vokaler, forskjellige prefikser eller suffikser. Liten tue kan velte stort lass, heter det seg, og med et språk der en ekstra vokal kan gjøre om betydningen av en hel setning, understrekes viktigheten av profesjonell oversettelse for å sikre høy kvalitet for skriftlig kommunikasjon. En oversettelse av høy kvalitet får du hos Hurtigoversetter, enten det er til eller fra dette eksotiske språket.

2018-10-31T08:58:51.9774287Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo