Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Oversettelse av akademiske tekster

Å oversette akademiske tekster krever korrekte terminologiske uttrykk innenfor hver spesifikke sjanger og retning.

Spar tid og penger ved å benytte oss for dine oversettelser. Med kostnadseffektive arbeidsrutiner kan vi presse ned prisene og levere raskt uten at det går på bekostning av den høye kvaliteten.

Glassbygning

Ta kontakt med oss for oversettelse av akademiske tekster.

Akademiske oversettere

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter samarbeider med akademiske oversettere over hele verden i ulike fagområder. Vi velger nøye ut den oversetteren som skal håndtere og redigere dine tekster.

Med veldig god kunnskap om kildespråket, og målspråket som morsmål, samt ekspertise innenfor ditt fagområde, kan vi alltid sikre oversettelser av høy kvalitet.

Akademiske fagområder

Vi håndterer alle typer akademiske tekster, som for eksempel artikler til internasjonale tidsskrifter, men gjør også oversettelser innenfor adferdsvitenskapelige, språkvitenskapelige og kliniske fag: psykologi, lingvistikk, sosiologi, audiologi eller andre forskningsområder.

Våre oversetteres ambisjon er å alltid oversette slik at tekstens budskap kommer tydelig frem til en kritisk og undersøkende leserkrets og målgruppe.

2018-12-24T12:34:49.4300734Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Olivier en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo